Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Vládna kríza v Česku opäť otvorila diskusiu o podobe vlády

Z povodňového všeobjímajúceho politického konsenzu vyrástla hneď po prvom hlasovaní v Poslaneckej snemovni vládna kríza. Diskusie sa vrátili k možnosti vytvoriť menšinovú vládu.
Počet zobrazení: 1266

Z povodňového všeobjímajúceho politického konsenzu vyrástla hneď po prvom hlasovaní v Poslaneckej snemovni vládna kríza. Diskusie sa vrátili k možnosti vytvoriť menšinovú vládu.

Jednoduchá parlamentná matematika ukazuje, že cesta k stabilite vlády môže mať aj jednoduchšiu podobu, ako predstavuje súčasná vládna koalícia. Neistá väčšina 101 mandátov sociálnej demokracie s ľudovcami a unionistami sa dá napríklad nahradiť ľavicovou väčšinou 111 mandátov sociálnej demokracie a komunistov. Iróniou hlasovania bývalej predsedníčky Únie slobody-DEU (US-DEU) a podpredsedníčky Poslaneckej snemovne Hany Marvanovej v piatok minulý týždeň proti vládnemu povodňovému balíku noviel je skutočnosť, že sa jeho protagonistka usilovala vládu mierne posunúť smerom doprava a zatlačila ju prudko doľava.

Pravda Hany Marvanovej

Zdá sa, že reakcia predsedu vlády Vladimíra Špidlu nezodpovedá významu konania H. Marvanovej. Spájať jedno hlasovanie v parlamente s požiadavkou odchodu všetkých troch ministrov US-DEU z vlády, ako to urobil premiér v pondelok, sa javí ako nevyvážené. Oveľa logickejšia by mohla byť dohoda s neposlušnou poslankyňou na úpravách vládneho návrhu tak, aby pre neho tiež zdvihla ruku a koalícia 101 hlasov mohla preukázať schopnosť vládnuť. Otázkou však zostáva, prečo by to mal predseda vlády robiť. Už v 90. rokoch bola Klausova vláda zväzovaná požiadavkou dohôd s jedným poslancom, Jozefom Wagnerom, ak chcela, aby jej návrh v Poslaneckej snemovni prešiel. Skúsenosť z tohto obdobia hovorí, že táto cesta je priechodná, ale z vecného hľadiska ide o rizikový postup. Navyše je to cesta otravná a nedôstojná. Keď bude vláda vyjednávať s jedným poslancom ako s jazýčkom na váhach o každom svojom významnom návrhu, bude musieť kompromis dosiahnutý v koaličnej rade či vo vláde vyvažovať ďalším kompromisom. Hlas takéhoto poslanca bude mať väčší význam ako hlas ministra či dohoda s politickou stranou. Len čo V. Špidla pristúpi na túto hru, zmení sa H. Marvanová na druhého premiéra s právom veta.

Chyba Hany Marvanovej

Najväčšou chybou rebelujúcej poslankyne bolo, že postupovala podľa wagnerovského stereotypu z 90. rokov: na tento variant bol premiér a najmä predsedníctvo ČSSD psychicky pripravení. Reagovali jednoznačne originálne, keď hlasovanie poslankyne spojili s kreslom jedného či troch ministrov z jej strany. Otázka sčítania hlasov v Poslaneckej snemovni sa zmenila na otázku zloženia vlády. Práve neočakávanosť a útočný charakter tohto posunu, ktorý sa zdá prehnaný a nelogický, dáva premiérovi šancu na stabilizáciu pozície vlády.

Odložme načas freudovské úvahy o tom, že politici sú dospelí ľudia, ktorí neprekonali detskú túžbu byť stredom sveta, a predpokladajme, že hlasovanie H. Marvanovej nebolo vyvolané infantilným želaním donútiť vládu i médiá, aby sa prispôsobovali jej rozmarom. Ak však koná na základe skalopevných princípov, teda nie je schopná dopúšťať sa kompromisov, nemožno predpokladať, že v budúcnosti dodrží stranícku disciplínu. A ak nechce premiér zmeniť svoje zásady na rukojemníka princípov H. Marvanovej, musí rozšíriť konflikt okolo jedného hlasovania z minulého týždňa na diskusiu o všetkých hlasovaniach v budúcnosti. Premiér nemusí robiť nedôstojné kompromisy, pretože si môže vybrať inú podobu väčšinovej koalície alebo menšinovej vlády.

Rekonštrukcia vlády

Unionisti, ktorí sa cez víkend zmenili na úrovni vlády na ohrozený druh, sa zjednotili tak vo vedení, ako aj v pražskej vláde. Čin svojej členky odsúdili a dokonca sa z radov unionistov ozvali práve také zúfalé, ako naivné požiadavky, aby sa H. Marvanová vzdala svojho poslaneckého mandátu. Tým zvýšili tlak na H. Marvanovú a prehĺbili zviazanosť US-DEU so sociálnou demokraciou. Keby tento trend mal dlhodobo pokračovať, mohol by viesť k dvojakému efektu:

H. Marvanová zavŕši svoje blúdenie v náručí Občianskej demokratickej strany. Treba dodať, že takéto matematické posilnenie opozičnej ODS by mohlo viesť k jej oslabeniu, pretože H. Marvanová sa nehodí do nijakej skupiny, ktorá z času na čas potrebuje vzájomne zladiť krok. Aj najlepší sólista môže byť rušivým prvkom v zbore.

Odchod H. Marvanovej nevyvoláva len otázku, načo je US-DEU vláde, ale aj načo s ňou majú udržiavať koalíciu ľudovci. I samotní kresťanskí demokrati sú ohrození. Ak stratí väčšina 101 mandátov jeden hlas, nepotrebuje nijakých unionistov, lebo pri hlasovaní v Poslaneckej snemovni už potrebuje dohodu s poslancami ODS alebo s poslancami KSČM. Ale keď sa sociálna demokracia bude musieť dohadovať s veľkými stranami, zaobíde sa i bez ľudovcov. Je výhodnejšie byť v menšinovej vláde sám, ako sa o túto málo vďačnú pozíciu s niekým deliť.

Magických 111

Na prvý pohľad všetko smeruje k menšinovej vláde rýchlejšie, ako sa pred dvoma mesiacmi zdalo. Ako najlogickejšia sa javí menšinová vláda sociálnej demokracie s podporou komunistov, teda oných magických 111 mandátov. Komunisti upozorňujú, že sa ich program na osemdesiat percent zhoduje s programom sociálnych demokratov. Zatiaľ neuvažujú o vstupe do vlády, len o podpore menšinovej vlády bez Únie slobody-DEU. Táto možnosť predstavuje nočnú moru nielen pre unionistov, ale aj pre ľudovcov, a najmä Hrad. Tým sa tlak na H. Marvanovú ešte zvyšuje. No ani sociálna demokracia zatiaľ nespochybňuje koaličnú zmluvu. Na jej vypovedanie by musela byť kríza ešte hlbšia. Dozrievanie by však mohlo priniesť už toto kolo sporov, alebo to budúce. Udržanie súčasnej koalície bude vždy len na skúšku.

Navyše zatiaľ všetko svedčí o tom, že po novembrových voľbách do Senátu sa rozpadne aj rozhodujúca váha bloku Koalície v hornej komore parlamentu. Cena US-DEU na politickom trhu Čiech naďalej klesá. Politický konsenzus panujúci v čase povodní sa podarilo v Poslaneckej snemovni zmeniť na politickú krízu. Dal by sa sformulovať politologický zákon: prírodné katastrofy politickú elitu zjednocujú, v pokojných časoch elita produkuje problémy. Našťastie, v tejto krajine rekonštrukcia vlády, ale ani jej zásadnejšia zmena, nemusí znamenať skutočnú spoločenskú krízu.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama