Reklama
Reklama

17. máj - medzinárodný deň boja proti homofóbii

17. máj si vyspelý svet pripomína ako medzinárodný deň boja proti homofóbii. Na druhej strane, na Slovensku sme práve v tomto období svedkami vyostrenia neopodstatneného homofóbneho správania politikov, ktorí neustále obťažujú verejnosť svojim nenávistným ideologickým bojom voči akýmkoľvek návrhom smerujúcim k zlepšeniu ich znevýhodneného a nedôstojného postavenia v spoločnosti.
Počet zobrazení: 754
rainbow_flag.jpg

Vážení páni politici a panie političky,

sme gejovia, lesby, bisexuáli a transsexuáli. A aj my sme tu doma. Platíme dane a pracujeme v prospech všetkých občanov tohto štátu. Nerobíme nič trestné. Nechceme nič naviac oproti ostatným. Nechceme nikomu nič uberať z jeho práv. Chceme len úplne jednoduchú vec - rovnaké práva ako majú ostatní. Chceme, aby tento štát, v ktorom sme doma, uznal, že tu sme, že milujeme svojich partnerov/partnerky rovnako hlbokou láskou ako heterosexuáli. Nechceme skrývať naše vzťahy, naše partnerstvá, náš spoločný život s osobou, ktorú milujeme a pomáhame si navzájom. Chceme oficiálne uznanie našich vzťahov či už vo forme zákona o registrovaných partnerstvách alebo manželstvách pre osoby rovnakého pohlavia.

Vážení politici, političky a spoluobčania,

pozrite sa do okolitých štátov, kde už sú dávno takéto zákony schválené. Čo sa tam stalo? Skolabovala spoločnosť? Znížila sa pôrodnosť? Nič také. Nie je Vám hanba, že takéto zákony má nielen väčšina štátov EÚ, ale aj krajiny, nad ktorými sa mnohí z vás cítia nadradení, ako napr. Uruguaj, Kolumbia, či Ekvádor?

Celé roky sa obraciame na politikov, platených aj z našich daní, aby prijali zákon, ktorý potvrdí naše rovnoprávne postavenie v slovenskej spoločnosti. A čo sa deje? Odmietanie, ignorácia, urážky. Politická strana, ktorá sa tvári, že je sociálno-demokratická, uzavrela počas vládnutia pakt s predstaviteľmi cirkví, že túto tému neotvorí. Pritom v normálnom svete patrí táto téma k tradičnej sociálnodemokratickej agende. Zopár politických strán, ktoré sa tvárili ako liberálne keď boli pred voľbami a potrebovali každý hlas, mali zopár smelších vyhlásení. Po voľbách je však vždy všetko inak.

Vážení páni politici a panie političky,

už vám neveríme. Neveríme tomu, že chcete riešiť naše potreby. Zrádzate nás, svojich voličov a občanov tohto štátu, kde len môžete.

Týmto vyzývame vládu SR a osobitne premiérku Ivetu Radičovú a podpredsedu vlády pre ľudské práva Rudolfa Chmela, aby pripravili a predložili do NR SR návrh zákona o registrovaných partnerstvách alebo o manželstvách dvoch osôb rovnakého pohlavia. Pre inšpiráciu, ako taký zákon vyzerá, sa stačí len poobzerať v štátoch EÚ.

Znovu opakujeme: aj my sme tu doma. Riešte naše problémy. Na to sme vás volili a za to ste aj nami platení.

V Bratislave dňa 16. mája 2011
Iniciatíva Inakosť

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
17. máj 2011, 09:34
Premierka Radicova, postavte sa za nas, homosexualov!
Obrázok používateľa Anonymný
#3
(neuvedené)
18. máj 2011, 08:28
Uvedomte si, že si chcete prisvojiť cudzie práva. Tie nepatria len tak hocikomu, komu sa zachce. Na to treba splňať určité podmienky. Preto sa nestavajte do roly obete. Konene treba, aby zdravý rozum každý začal používať.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
18. máj 2011, 10:20
Milá Dalila, Máš pravdu a už by si mala začať používať rozum. A hlavne sa nauč čítať.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
18. máj 2011, 12:12
dnes práve tých označujú za nerozumných a kadejakých fóbov, ktorí sa snažia rozum používať.
Obrázok používateľa Anonymný
#4
(neuvedené)
19. máj 2011, 18:17
Nie som homofób, a som za to, aby ľudia vás akceptovali takých, akí ste, a za to aj bojujem vo svojej oblasti. Ale myslím si, že registrované partnerstvo je už trochu moc...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
22. máj 2011, 21:15
Ty si uvedom, čo tu píšeš. Aké cudzie práva si chceme privlastniť? To sú prosím pekne ĽUDSKÉ PRÁVA! Čo my nie sme ľudia?!
Obrázok používateľa Anonymný
#5
(neuvedené)
23. máj 2011, 12:46
Takto postavený problém, ako to staviate vy, pokladám za obyčajný egoizmus, konzumnosť a zvrhlosť, nemá to nič spoločné s ľudskými právami. Ľudské práva nie je nič abstraktného, odvíjajú sa od konkrétnej vývojovej etapy spoločnosti, od konkrétnych potrieb danej doby a od konkrétnych potrieb daného územia, štátu. Mali by byť odrazom programového smerovania ľudskej spoločnosti, jej aktuálnych potrieb, alebo nejakej jej časti, štátu, územia. Nie všetky krajiny majú rovnaké populačné problémy, čínska, ruská a slovenská majú presne opačné problémy, preto sa odvolávať na postoje iných krajín nemá žiaden význam..Vaše postoje možno teda hodnotiť len a len v tomto kontexte. ***** Sex, láska a následne rodina a manželstvo sa vyvinuli najmä z potreby variability génovej vybavenosti biologických druhov a tým ich lepšej ochrany pred vírusmi a parazitickými baktériami. Vaše chápanie sexuality a lásky teda nemá nič spoločné s touto funkciou, vaša ?láska? neplní žiadnu biologickú ani sociálnu funkciu, je len niečím sebeckým, egoistickým, užívačným. O akom znevýhodnenom postavení a popieraní svojich práv teda chcete hovoriť? Prečo by mala spoločnosť prijímať nejaké zákony na ochranu vašej ?lásky?, keď neplní žiadne sociálne funkcie? Viete mi to nejako zdôvodniť? S táraninami o akýchsi abstraktných ľudských právach na mňa nechoďte, ľudské práva musia byť odvodené od nejakej ich sociálnej funkcie Nikto vám nič nezakazuje, lenže vy žiadate od spoločnosti niečo, čo pre ňu neplní žiadne funkcie, nemá žiadnu užitočnosť. Tak buďte radi, že sa do vás nikto nestará a toleruje vás. Len nežiadajte zákony na uzákonenie vašej ?lásky?, to je trochu drzé a primitívne. Spoločnosť prijíma zákony v prospech ochrany jej záujmov. A vaše konanie v tom zmysle, ako ho chápe súčasná slovenská spoločnosť, teda potreba rodiť deti, ide proti záujmom slovenskej spoločnosti. Podporuje spoločnosť zákonmi a finančne rodenie detí, je to dnes v záujme slovenskej spoločnosti? Prečo by teda zákonne mala podporovať opačné záujmy? Pekne vám to napísal Ing Milan Tumpach v blogu: ///Manželstvo je v civilizácii chápané ako zväzok muža a ženy s cieľom zachovať rod, nahradiť seba po svojej smrti svojimi deťmi, inak je ľudstvo odsúdené na vymretie. Ak homosexuáli dokážu plodiť deti, potom majú nárok uzatvárať manželstvá. Aby mohli sexovať, nemusia uzatvárať "manželstvo"./// Prečo by teda mala slovenská spoločnosť prijímať zákony na vašu ochranu, keď vaše konanie je v rozpore s jej záujmami. Sú to len vaše individuálne záujmy, individuálne chúťky, nič viac. Obťažujete svojimi individuálnymi chúťkami ďalších jednotlivcov, spoločnosť, politikov. Sám som mal česť zažiť takéto obťažovanie, vám to možno pripadá normálne, ale pre bežného človeka je to odporné. Musím vám to takto povedať, aby ste si nenamýšľali, ako je vaše konanie príťažlivé a potrebné pre ostatných ľudí. Ja vás tolerujem, len prosím, neobťažujte, nielen individuálne, ale aj takto verejne ľudí.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
23. máj 2011, 12:49
Takto postavený problém, ako ho staviate vy, stavia silne na užívačnosti. Tým obchádza a znehodnocuje ten faktor, že časť ľudí sa takto rodí prirodzene a treba ich rešpektovať. V tejto konzumnej spoločnosti však už nejde len o prirodzenosť, ale do tohto konania sú vťahovaní ľudia, ktorí takéto sklony prirodzene nemajú, ale sú len znudení životom, nevedia, čo so sebou, svojím životom, chcú to skúsiť, užiť si aj s iným pohlavím, ako to majú v genetickej výbave. Je to veľmi podobné pedofílii, rodí sa to z podobnej potreby užiť si, aj tam, kde to pre spoločnosť nie je prirodzené a žiaduce. ***** Ja poznám jednu funkciu, ktorú by ste mohli pre spoločnosť (ľudstvo ako celok, nie slovenskú spoločnosť) pozitívne plniť. V uverejnenom texte ste túto funkciu totálne obišli, pretože vám ani nič nehovorí, vaše konanie smeruje len a len k užívačnosti, spotrebnosti, teda nepotrebnosti pre spoločnosť.. Vôbec sa nesnažíte naznačiť, ako chcete spoločnosti pomáhať, ako chcete byť pre ňu užitoční a preto by spoločnosť mala vám vyjsť v ústrety prijatím zákonov. ***** To, čo nazývate vyspelou spoločnosťou, je len zastaraný konzumný kapitalizmus. A vaše postoje, aj text, ktorý ste uverejnili, sa odvíjajú práve od neho, vaše chápanie homosexuality smeruje len k užívaniu si, konzumnosti, nie k užitočnosti pre spoločnosť. Tým len prispievate k úpadku západnej spoločnosti, jej rozkladu.
Obrázok používateľa Anonymný
#6
(neuvedené)
23. máj 2011, 22:46
Fakt ma vždy dokáže naštvať demagógia ?buzíkov?, ako aj postoj, ktorý k nim farizejskí politici prejavujú...! Je zaujímavé, že vy na ?Dúhový pride? máte mať právo, lebo to je vraj niečo chvályhodné, kým na ?White pride? iná skupina občanov už nemá mať právo, lebo to je vraj zavrhnutiahodné. Milí ? aj tí nie celkom milí, lež militantní ? buzíci: prestaňte nás obťažovať so svojimi nezmyslami. To, že ste vraj diskriminovaní, je bohapustá demagógia. Existuje predsa antidiskriminačný zákon, existuje tu Ústava SR, sústava všeobecných súdov, tak ak cítite, že ste diskriminovaní, tak sa ráčte na ne obrátiť! V čom ste diskriminovaní?! Veď predsa máte tie isté práva platiť dane, a pracovať v... čo???! ? ?v prospech všetkých občanov??! A nie náhodou len a len vo svoj prospech?! Pretože celý tento váš lobing je práve o presadzovaní svojich úzkych záujmov na úkor všetkých ostatných, ktorých chcete donútiť, aby vám niečo naviac uznávali! Veď inak máte tie isté práva, môžete sa takisto sobášiť, máte tie isté práva ako všetci ostatní. Isteže, možno vám práve sobášenie nevyhovuje, nuž ale ani mne nevyhovuje segregácia podľa pohlaví, pre mužov spoločné záchody, prezliekárne, sprchy, internátne izby, väznice, spálne v kasárňach atď., tiež mi nevyhovuje, že pri osobnej prehliadke ma bude obchytkávať nejaký policajný buzík, tiež by som bol radšej, keby to bola fešná policajtka... Tých príkladov by sa našlo ešte neúrekom, no napriek tomu nevrieskam, že som oproti buzíkom diskriminovaný! Okrem toho, ďalšou vecou je fakt, že vy by ste chceli mať registrované partnerstvá, no už sa akosi nepočíta s registrovanými partnerstvami pre ostatných... Napríklad s registrovanými partnerstvami viacerých ľudí, medzi 0 až viacerými mužmi a 0 až viacerými ženami. Napokon, aj pokusy s komunitnou výchovou deti dopadli úspešne... Okrem toho, asi 1/4 ľudí na svete, moslimov a moslimiek, považuje mnohoženstvo za normálne, prípadne im to povoľuje ich (islamské) právo, tak prečo ich Slovenská republika nábožensky diskriminuje, hm? Ja teda tieto návrhy buzíkov nepodporím, pokiaľ budú úzkoprso lobovať iba za výhody pre seba, ktoré budú zase podobným spôsobom diskriminovať ďalších. Iba ak by boli ochotní podporiť registrované partnerstvá "m" mužov a "n" žien, kde m, n sú celé nezáporné čísla, pričom m+n>1, potom by som bol za ?všetkými desiatimi?. ALE POZOR!!! Keď sa hovorí iba o ?inej sexuálnej orientácii, nemusia to byť iba buzíci! Prečo by to nemohli byť aj vyznávači BDSM, vážne, prečo by nemohol existovať aj zákon šitý na mieru nim, ktorý by nútil všetkých ľudí, aby uznávali, že ten chlapík na, ktorého si tá dáma vedie na vôdzke, je jej normálnym, osobným otrokom? Fakt, že jeho práva a jej zodpovednosť voči nemu sú asi také ako medzi rodičom a dieťaťom. Nie, toto nie je žart, ja som podobnú tému už neraz počul preberať na BDSM zrazoch, kde si tí ľudia takisto sťažovali, že sú diskriminovaní. Alebo prípad detí a pedofilov... veď homosexuáli zvyknú častokrát poukazovať, že prečo by im to zvyšok (vraj ?netolerantného?) obyvateľstva nemal povoliť, keď im to nijak neškodí, vraj sa ich to nijak nedotýka, len postavenie homosexuálov sa tým zlepší. Nuž, a čo v prípade, že ten pedofilný alebo efebofilný vzťah je naozaj obom na prospech, keď obom vyhovuje? V skutočnosti je najväčšou demagógiou buzíkov to, že neustále poukazujú na manželstvo, ale manželstvo tu existuje pre výchovu detí (neveriacim vrelo odporúčam do pozornosti úvodné §§ zákona o rodine); v skutočnosti manželstvo je obrovská anomália, je vlastne rozpore so všeobecne prijímanými princípmi občianskeho práva, pretože do manželstva je veľmi ľahké vkĺznuť, ale veľmi ťažké z neho vykĺznuť; do manželstva by mali ľudia predovšetkým vstupovať ľudia nielen dospelí, ale predovšetkým vyspelí, ale tie manželské sľuby ("naveky", "až do smrti") svedčia skôr o duševnej nezrelosti účastníkov tohto právneho úkonu a tom... Každý normálny súd by podľa princípov občianskeho práva musel niečo takéto zavrhnúť a vyhlásiť za nulitné. (Ale rodinné právo je iný bordel...) Isteže, súhlasím s tým, že manželstvo sa až príliš častokrát zneužíva, na získanie kadejakých ekonomických výhod a pod., uzaviera sa aj vtedy keď neslúži na výchovu detí... Toto však treba zatrhnúť, a nie nie vymýšľať nejaké ďalšie hlúposti a nezmyselné fikcie o údajnej diskriminácii!
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
25. máj 2011, 11:24
Pan vedec, ty si proste zaujaty, a nechapes.Ta diskriminacia tu je, len ty tomu prd rozumies. A tiez nevies citat, ked tu stale predstrkas "manzelstvo a vychovu deti". A co sa tyka tej "uzivacnosti"? Tak to si fakt vytrhol z kontextu. Apropo, prajem Ti, aby si mal homosexualne deti. Dufam, ze ich pozabijas.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
25. máj 2011, 12:53
Problém s čítaním a chápaním máš skôr Ty. Ja nemam problem so zaujatosťou, hodnotím tento problém ako racionálny, čo znamená pre ľudskú spoločnosť. Museli by ste preto uviesť racionálne argumenty, aby spoločnosť vás nielen tolerovala, ale prijala aj zákony na vašu podporu. Ak spoločnosť uznala, že je potrebné podporovať zákonne a finančne rodenie a výchovu detí, podobné racionálne argumenty by ste museli nájsť aj vy. Nielen subjektívne pocity, že sa milujete. Existuje už aj skupina ľudí, ktorá miluje autá namiesto ľudí. Potom by mali byť zákonne chránení aj oni. Argument zaujatosti sem hádžeš len preto, že nemáš iné. O tom, že nie som zaujatý, ale hodnotím to racionálne, svedčí aj to, že som napísal, že viem si predstaviť aj pozitívnu funkciu homosexuálov. Ale nebudem vám dávať argumenty do rúk, keďže svojím vyjadrovaním ukazujete, že máte ďaleko od tejto funkcie.
Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
01. jún 2011, 15:09
zaujimave. tato tema je celkom dobrym lakmusovym papierikom kto je skutocne lavicovo zmyslajuci a kto je len sympatizant s totalitou. dakedy komancovia v rusku prisli prave aj s myslienkou radikalnej prestavby socialnych vazibe v rodine, manzelstve. socialisti si vsade osvojuju temy zelene a homosexualne, lebo to je moderne a uz maloktoreho mladeho cloveka zbalia na marxa. na lesby, zakaz atomiek a jointa toho zbalia predsa len viac. ja tu vsak vidim, ze ludia, ktori mozno aj maju dojem, ze su lavicovi, su len nejakou x-tou odnozou toho nasho narodneho podhubia, z ktoreho vyrasta jedinec, ktory podvedome siaha po totalitnom systeme velkeho samca. z toho podhubia vyrastli ludaci, gardisti, ale aj viaceri komunisti, hzdesaci atd. tu to vido tiez. lavicova ekonomika (teda ja beriem a ini davau) to hej, ale ine lavicove temy ako su homosexuali atd tak to uz nie, tam aj cez tu cervenu farbu sa prebija stary hnedy nater, resp. cierna zatuchnuta farba katolickeho konzervativizmu.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
01. jún 2011, 15:13
vy nemate ani len potuchu o com je manzelstvo. kydy ako vzdy. manzelstvo je splocenstvo majetkovym a to odvtedy, ako boli polozene zakaldy pravneho poriadku, na ktorom stoji kontinentalna europa. manzelstvo nema nic spolocne so sexom, laskou. mat sex a lasku mozno mat rovnako dobre aj mimo manzelstva. manzelstvo v nasom ponimani je predovsetkym spolocenstvom majetkovym. ak by platili tie smesne premisy, tak neplodni by nemali pravo sa zenit. nevidim najmensi absolutne najmensi racionalny dovod, preco by nemohli homosexuali uzatvarat spolocenstva majetkove s rovnakym obsahom, ako maju manzelstva. hlavne, ak su tu odjakziva. a argument, ze potom preco nie aj traja ci piati, odpoviem, ze v tom iez nevidim racionalny problem, nie je to pravny problem, je to len kulturny problem. arabi maju 5 zien uplne oficialne. a to su casto aki konzervativni.
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama