Reklama
Reklama

Memorandum národa slovenského, doba a kontext

„Bola to nereálna politika, ale reálna politika bola nemožná.“ Veta ako vyšitá, a aká pravdivá. Veď jej autorom aj je Majster slova Vladimír Mináč. V nej koncentrovane vyjadril zmysel, aj význam, aj osud - päťdesiatročné pretrvanie v slovenskej politike Memoranda národa slovenského, ktorého 150. výročie si dnes, 7. júna, pripomíname. Udalosti ukrytej pod hladinou histórie, ale akej udalosti!
Počet zobrazení: 3367
memorandum-plagat.jpg

Memorandum, ktorého základom bol spis Štefana Marka Daxnera Hlas zo Slovenska, proklamovalo politické a kultúrne ciele slovenského národa: „Požadovalo uznanie Slovákov za samobytný politický národ. Túto samostatnosť malo vyjadrovať aj teritoriálne zriadenie slovenského územia (v Memorande označovanom Okolie – pozn. E. Polák), kde by sa zaviedlo úradovanie v slovenčine a kde by sa slovenčina stala aj vyučovacím jazykom v školách. Všetky ďalšie jazykové a kultúrne požiadavky vychádzali z tejto hlavnej myšlienky. Memorandum sa stalo zásadným slovenským štátoprávnym programom, aj keď v tejto podobe obsahovalo iba základné princípy a nebolo rozpracované do detailov,“ charakterizuje ho v Dejinách Slovenska historik Dušan Kováč.
 


Národná púť memorandová

Aký silný musel byť slovenský živel, keď sa napriek nevôli a prekážkam zo strany úradov do Martina v dňoch 6. a 7. júna 1861 dostavilo okolo dvesto popredných národných činiteľov, a pri vyhlasovaní memoranda sa pod lipami na nádvorí evanjelického kostolom zhromaždilo päťtisíc ľudí. Vtedajšie ospalé mestečko v tom čase nerátalo ani tritisíc duší, to znamená, že sem zblízka aj ďaleka doputovalo niekoľko tisíc ľudí. Aká to bola celonárodná – doslova – púť si treba už len predstavovať: zo siete železníc, ktorá sa dnes okresáva, bol iba mizerný zlomok, o autobusoch sa ešte nechyrovalo... Navyše, úrady sa snažili všelijako zastrašiť, odradiť Slovákov od účasti na zhromaždení. Ako uvádza historik Robert Letz: „Niektoré župné úrady hrozili pokutami za účasť, ba zvolenský podžupan sľuboval 40 palíc pre tých, ktorí pôjdu do Martina.“

Neboli telefóny, faxy, mobily ani internet, pozvanie, ktorým sa „Slováci zvolávajú do Turčianskeho Sv. Martina“ uverejnili Pešťbudínske vedomosti 17. mája 1861. Noviny - ich vydavateľom a zodpovedným redaktorom bol Ján Francisci - vznikli len dva mesiace predtým a vychádzali dvakrát týždenne; mali len 400 až 600 predplatiteľov. A predsa sa ich pozvanie dostalo k tisícom Slovákov súcim na slovo...


Ovocie snáh: Matica slovenská

Busta Š. M. Daxnera v rodnom Tisovci.
Foto: Emil Polák

Je príznačné pre vtedajšiu maďarskú politiku, že uhorský snem sa memorandom vôbec nezaoberal, panovník ho napokon rozpustil. Maďarské úrady dokonca začali masívnu proti memorandovú kampaň. Memorandisti vedení Štefanom Moyzesom a Karolom Kuzmánym potom odovzdali priamo cisárovi tzv. Viedenské memorandum. Ten urobil, čo dobre poznáme z byrokratickej praxe každého režimu: posunul ho na vyjadrenie Uhorskému kráľovskému miestodržiteľstvu... No a inštancia, na ktorú smeruje sťažnosť, už vie, čo s ňou urobiť...

Čosi konkrétne a veľmi dôležité predsa len memorandové úsilie prinieslo: mohla vzniknúť Matica slovenská a tri slovenské gymnáziá. Čo všetko znamená Matica slovenská pre slovenskú politiku, vedu a kultúru, to už je iná téma.

Pravda, dnes je kváziintelektuálskou módou pohrdlivo nazerať na Maticu. Nuž veď hej, veď tak, ale to ako keby sme vinili Štúra a jeho družinu či memorandistov z toho, akú dnes máme politickú reprezentáciu...


Pozdechovci a bobulovci verzus memorandisti

Vlastne aj áno, už tam môžeme vystopovať obe línie dnešnej politiky. Lebo už vtedy bola  slovenská politika voči Maďarsku rozdelená. Proti memorandistom, vzdelancom, väčšinou luteránom, postavila svoj program Nová škola. Ako píše Mináč: „továreň na zápalky sa spojila so zvonolejárstvom a staviteľstvom, páni Zárzecký, Pozdech a Bobula s opozíciou z Matičného zhromaždenia... Boli to hungarofili - a  čo bolo vari rovnako zlé - katolíci. ,Naša národná politika nemôže byť v odpore s našou spoločnou vlasťou uhorskou´. Chceli vyrovnanie s Maďarmi. Proti maximalistickému programu postavili program minimalistický; proti dogmatizmu istú voľnosť a diskusiu. Jasne hovoria, že nechcú Okolie, nechcú čiary, t. j. hranice, nechcú trhať krajinu... Nová škola tvrdila, že je demokratická, ale hľadala oporu v zemanoch. Každodenne podávala ruku Maďarom; lenže podávanú ruku prijímali len tí, ktorí boli práve v nemilosti.“...

A už naposledy zacitujme z Mináčovej eseje Tu žije národ z roku 1965: „Najbystrejší z ich strany (memorandistov, pozn. E. Polák), Daxner od začiatku cíti v Novej škole trójskeho koňa, maďarský fígeľ: ,Memorandum sa má zničiť pomocou samých ,národovcov´slovenských. Quel magnifique!´ Ak Nová škola hovorí, že Maďari nikdy nepristanú na Okolie, Daxner odpovedá, že s Okolím sa handlovať nesmie, lebo Memorandum je zlaté rúno slovenského národa.“

Kto chce, ľahko rozpozná, kto sú dnes pozdechovci a bobulovci a kto memorandisti, daxnerovci. A komu dali dejiny za pravdu. No rozpozná aj v dejinách zachované ponaučenie: Len tomu dajú za pravdu, kto si za ňou stojí. Aj v nepriazni, aj polstoročie.

Celý text Memoranda nájdete tu:

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
07. jún 2011, 09:12
to platilo vtedy aj teraz. nie su len vonkajsi nepriatelia, vtedy aj teraz boli a su medzi nami ludia, ktori celkom dobre nechapu, o co ide - a tym treba vysvetlovat...
Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
07. jún 2011, 11:07
Díky, Emil, za pripomenutie udalosti a Memoranda.
Národné povedomie nie je automatická geneticky zakódovaná črta a prevratom v rokoch 1989-1990 boli narušené jej ekonomické a spoločenské základy, ktoré sa potom ďalej rozpúšťali rozpadom Československa ( aký paradox-málokto si dnes uvedomuje, že Slovenská socialistická republika v rámci možností bola viac spoločensky a ekonomicky slovenská ako je dnes Slovenská republika sama), takzvaným implantovaním globálneho a kozmopolitného myslenia, vštiepovaním individualizmu do mladých generácií a odcudzením sa "štátu", teda krajine, v ktorej mladá generácia vyrastá.

Ani by to nemuselo vadiť, ak by sa v priebehu dvadsaťročia neobjavili revizionistické snahy spoza hraníc, keď Maďarská republika celkom jasne deklaruje víziu obnovy Uhorska v hraniciach pred Trianonskou zmluvou a Slovensko je na tej mape iba uhorskou provinciou s maďarským národom. Po historickej skúsenosti s Juhosláviou a hlavne vznikom Kosova je to pre slovenský národ vysoko nebezpečná situácia. Najmä, ak sa mladé generácie ma´darskej menšiny na Slovensku aktivizujú zatiaľ síce na jazykovej a kultúrnej báze, ale spôsobom, ktorý vylučuje spoluúčasť členov slovenského národa na ich podujatiach. Inak tieto podujatia začínajú byť aj na môj vkus príliš nacionalistické a šovinistické.

Obával by som sa napríklad ísť 25.júna na koncert známej maďarskej skupiny Omega do Nitry, a to napriek tomu, že ich refrén ich pesničiek dokážem spievať i v maďarčine (tak boli obľúbení títo maďarskí rockeri za socializmu). Kladiem si otázku, bude v Nitre bezpečné pre slovenského konzumenta oddávať sa krásnym rockovým melódiám v preklade Petrolejovej Lampy, či Dívky z perál, ak si nebudem istý, že ma tam mlaď holdujúca maďarstvu "neodhalí" ako Slováka? Predkoncert bude dávať Collegium Musicum, nuž ale tí moc nespievajú, sú inštrumentalisti. Nie je to skrytá reklama, iba mi je ľúto, že sa musím obávať na Slovensku a v Nitre ísť na kultúrne podujatie, ktoré by malo mať skôr šancu spojovať národy. Ale bojím sa, to mi verte...
Obrázok používateľa Anonymný
#3
(neuvedené)
08. jún 2011, 18:40
Emil, dodal si veľmi aktuálnu tému práve včas. Ako keby si vedel, že maďarskí politici sa po výročí Trianonu rozhodnú svoj revanš stupňovať.
Včera a dnes prebehli médiami informácie o rečiach maďarských predstaviteľov, nebudem kopírovať Pravdu či STV, konečne a zobudili (lebo musia, inak by to bolo "zanedbanie štátnych povinností?") aj naši politici a ajhľa, konečne som počul niečo k veci i od Sulíka.
Máme šťastie, že ľudí na juhu Slovenska trápi neúroda, suchá a nezamestnanosť a netrápia ich či neaktivizujú reči maďarského štátneho zamestnanca. Nebolo by to príjemné, ak by ich vyprovokoval...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
11. jún 2011, 10:34
Peter Zajac-Vanka, choďte na fórum Új Szó, a hneď zmeníte názor ohľadne to, čo trápi tunajších Maďarov. Nediskutuje tam všetkých pol-milióna občanov, patriacich k tejto menšine, ale zmýšľanie tých, ktorí tam vypisujú, stojí za povšimnutie. História sa opakuje a niektoré národy sa nezmenia, hoci tí, ktorí si dnes bijú hruď, že sú originálni a nefalšovaní Maďari, v skutočnosti sú krvnou zmesou Nemcov, Slovákov, Srbov, Rumunov, Chorvátov ... možno, ich prarodičia bojovali proti maďarskej nadradenosti, nakoniec neodolali zákernej asimilácii.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
11. jún 2011, 11:35
Ani tlačené médiá maďaskej menšiny, i keď podporované i zo slovenského štátneho rozpočtu, sa nevyhli v oblasti maďarskej národnostnej menšiny cielenej manipulácii. Mám tu dolu na juhu príbuzných, ktorí odoberajú maďarské periodiká vychádzajúce pre menšiny( malo by sa hovoriť pre menšinu), sami sa čudujú tej rétorike, sami krútia hlavou nad obsahom, ktorý v tých novinách je. Ale to je i tým, že cez maďarské menšinové združenia ako Csemadok a podobne, sme pumpujú maďarské neziskovky a možno i štátna administratíva množstvo peňazí na podporu maďarského cítenia, donedávna to bol fond zvaný v preklade "Domovina", teraz je otvorený nový grantový program, ktorý je bilancovaný dokonca na území SR vo forintoch (a bohvie ako je vyplácaný), tak sa nečudujme.

Pokiaľ by to bolo v prospech rozvoja dobrých slovensko-maďasrkých vzťahov a v prospech kultúrneho rozvoja, ako napríklad fondy Eu, ktoré v Českej republike pre spolkový život a kultúrny rozvoj používa poľská menšina v Čechách ( oblasť Sliezska, Ostravsko), tak by to bolo v poriadku.Ak však potom počujete, že je potrebné rozvíjať "maďarstvo" v Karpatskej kotline, je to ešte kulrúrna spolupráca medzi dvomi národmi, alebo je to šovinizmus?
Reklama
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama