Reklama
Reklama

Nový Zákonník práce - cesta do otroctva

Odvolávanie sa na potrebu dobrovoľného súhlasu zo strany zamestnancov je chrapúnstvo. Nie je možné, aby vládni predstavitelia nechápali, že keď na jedno voľné miesto je niekoľko tisíc nezamestnaných, sa pracovníci nerozhodujú dobrovoľne a slobodne, ale v strachu o stratu práce sú a budú ochotní prijímať akékoľvek podmienky, ktoré im zamestnávatelia z pozície sily nadiktujú.
Počet zobrazení: 3344
Stuart Pilbrow-prazdne vrecko-detail.jpg

A nejde len o ekonomické a sociálne dopady, ale aj o ohrozenie ľudských práv. Na spojitosť sociálnych práv a ľudských práv prvej generácie sa čoraz častejšie v posledných rokoch odvolávajú nielen rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, ale aj Európskeho súdu pre ľudské práva i ústavných súdov členských krajín Únie. Pretože kľúčovým faktorom, podľa ktorého treba pracovné právo tvoriť, je ochrana ľudskej dôstojnosti v práci.
 


Zbedačená konkurencieschopnosť Slovenska

Neobstoja ani pravicové požiadavky po stále väčšej flexibilite. Európsky hospodársky a sociálny výbor vo svojom stanovisku z 1. októbra 2009 zdôrazňuje, že „pri reformách trhov práce v členských krajinách by sa malo predchádzať ďalšiemu nárastu počtu pracovných miest vyznačujúcich sa nadmernou flexibilitou na úkor istoty, ktorých bolo v posledných rokoch stále viac“. Nástrojom účinného boja proti nezamestnanosti je podľa Výboru vnútorná a nie vonkajšia flexibilita, ktorá by sa nemala chápať ako súbor opatrení na zjednodušenie prepúšťania zamestnancov alebo na oslabenie a ohrozenie všeobecnej sociálnej ochrany pracovníkov.

Je zaujímavé, že práve poslanec SDKÚ-DS Miroslav Beblavý vyhlásil, že „dokazovať vzťah Zákonníka práce a zamestnanosti cez jednoduchý vzťah noviel k zamestnanosti bez analýzy vplyvu ekonomického cyklu je niečo, čo tak v prvom ročníku by ani už neprešlo, a je mi ľúto, že sa snažíte zavádzať občanov týmto spôsobom.“ Zaujímavé preto, lebo práve vládni predstavitelia - na čele s premiérkou Radičovou a ministrom Mihálom za asistencie Ľ. Kaníka sa nás spôsobom, nepriechodným „už v prvom ročníku na Ekonomickej univerzite“ usilujú zavádzať, že zmena ZP prinesie nárast zamestnanosti.

Aj keby to bola pravda, tak cieľom vládnej koalície je za každú cenu vylepšiť si štatistiky na úkor pracujúcich ľudí. Šéf parlamentného výboru pre sociálne veci Július Brocka v médiách opakoval, že musíme zabrániť, aby textilka odišla zo Slovenska do Srbska. Lenže za čím tam odišla: za lepšie fungujúcimi súdmi, za vyššou investičnou pomocou, za kvalitnejším školstvom alebo dopravnou infraštruktúrou? Ak áno, tak v ničom z toho nezlepšíme konkurencieschopnosť Slovenska zmenami v ZP. A ak odišla do Srbska kvôli tamojším nižším platom a horším pracovným podmienkam pre zamestnancov, tak potom zmena ZP, ktorá má zabrániť takémuto odchodu podnikov do krajiny, kde sú zamestnanci lacnejší a biednejší ako u nás, logicky musí priniesť ešte lacnejších, ešte viac zbedačených zamestnancov na Slovensku. Toto je udržiavanie konkurencieschopnosti tým najhorším a najnebezpečnejším spôsobom.


Predlžovanie pracovného času

Je nekonečnou hanbou vlády, že musíme 48-hodinový pracovný týždeň brániť takmer 100 rokov po prijatí Dohovoru MOP o obmedzení pracovného času na 8 hodín denne a 48 hodín týždenne, ktorý v Česko-Slovensku začal platiť o niečo neskôr, od roku 1922. Preto Európsky parlament 8. októbra 2008 označil takéto návrhy za „návrat do 19. storočia“. A vyhlásil, že „bezbrehá deregulácia je príčinou skazy a má za následok aj súčasnú krízu vo svete. Nemôže pokračovať donekonečna, lebo je proti ochrane života a zdravia zamestnancov a bezpečnosti práce a súčasne otvára dvere sociálnemu dampingu.“

Prof. Barancová uvádza, že charakteristickou črtou v Slovenskej republike je masívny nárast nadčasovej práce, ako aj pracovnej pohotovosti. V počte skutočne vykonanej nadčasovej práce, ako aj v počte zákonom stanoveného maxima patrí Slovensko na popredné miesto v rámci celej EÚ. Právnici z Trnavskej univerzity upozorňujú, že výnimka predĺženia pracovného týždňa na 56 hodín sa nebude týkať iba vrcholových manažérov, ako to prezentuje minister Mihál: „Pri navrhovanej novele by hrozilo riziko obchádzania ZP zo strany zamestnávateľa tým, že by ustanovil do pozície vedúceho zamestnanca čo najväčší počet zamestnancov, pričom by im formálne upravil právomoci a vyžadoval od nich súhlas s 56-hodinovým týždenným pracovným časom.“

Odvolávanie sa na potrebu dobrovoľného súhlasu zo strany zamestnancov je už úplne chrapúnstvo. Toto už totiž nemôže byť omyl, ani nevedomosť. Nie je možné, aby vládni predstavitelia nechápali, že keď na jedno voľné miesto je niekoľko tisíc nezamestnaných, sa pracovníci nerozhodujú dobrovoľne a slobodne, ale v strachu o stratu práce sú a budú ochotní prijímať akékoľvek podmienky, ktoré im zamestnávatelia z pozície sily nadiktujú.


Likvidácia nezávislých odborov

Vláda v novom Zákonníku podlým a zákerným spôsobom oberá ľudí o mnoho ochranných prvkov. Falošne sa tvári, že diktát zákona nahrádza slobodnou dohodou pracovníka s firmou, pritom nastavuje všetko tak, aby zamestnanci boli v čo najneslobodnejšej pozícii. Princípom Zákonníka práce je totiž všade vo vyspelom a modernom svete stanoviť minimálne štandardy, ktoré nemožno žiadnym spôsobom, ani akože dobrovoľne podliezť. A kolektívne vyjednávanie je všade v normálnom svete nástrojom na dosiahnutie lepších než zákonom garantovaných podmienok.

Zatiaľ čo doteraz, tak ako inde v Európe, poskytuje kolektívne vyjednávanie zamestnancom istotu, že takto im odbory môžu vybojovať lepšie podmienky, teraz sa z kolektívneho vyjednávania stáva hrozba, ktorá môže zamestnancom zobrať aj to, na čo majú nárok bez neho. Prof. Barancová píše, že „úsilie znižovať zákonné nároky zamestnancov pomocou kolektívnych zmlúv popiera či úplne neguje základnú sociálnu funkciu kolektívnych zmlúv“.

V tomto jedinom bode novela dôsledne napĺňa programové vyhlásenie vlády o tom, že pôjde odborárom po krku. Novela premyslenými prekážkami znefunkčňuje kolektívnu obranu zamestnancov v podnikoch, samostatné a na zamestnávateľoch i vláde nezávislé odbory nahrádza bábkovými zamestnaneckými radami, každého zamestnanca ponechá jeho osudu. Ako keď človeku dolámete nohy a potom mu dáte slobodne na výber, že môže bežať, kam len chce.

Prof. Compa vo svojej správe na parížskom kongrese napísal: „Neoliberálni ideológovia nekonečne odsudzujú rigidnosť pracovného práva. Všimnite si, ako využívajú jazyk na presadenie politických cieľov. Slovo rigidný má negatívny obsah, zatiaľ čo flexibilný znie lákavejšie – veď bude človek radšej známy ako rigidná alebo ako flexibilná osobnosť? Pre zamestnancov však tieto tzv. rigidné zákony predstavujú sociálnu ochranu vydobytú po desaťročiach sporov a obetovania. To, čo neoliberálni reformátori nazývajú rigidným pracovným právom môžu zamestnanci vidieť ako solídne pracovné právo ochraňujúce ťažko získané prínosy.“  A doc. Zdeňka Gregorová z Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne k neoliberálej predstave o pracovnom práve dodáva, že by „zamestnávateľom malo umožňovať disponovať so svojim súborom zamestnancov bez akýchkoľvek obmedzení a najmä prijímať a prepúšťať zamestnancov bez akýchkoľvek obmedzení. Túto hraničnú predstavu označujú za flexibilné právo.“

Autor je podpredseda Výboru NR SR pre sociálne veci (Smer-SD)

Foto: Stuart Pilbrow

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
13. júl 2011, 10:40
Braňo, teraz je potrebné pozbierať zákonné dôkazy o tom, koho vlastne záujmy ochraňuje takýto zákonník "práce".

Osveta je veľmi potrebná, pretože mnohí ľudia si skutočne myslia, že tými úpravami "sa spružní pracovný trh", či "zjednoduší administratíva", ale faktom je, že tými opatreniami sa predovšetkým umožní zahraničným investorom beztrestne manipulovať s pracovnou silou a to dokazuje, že na rozdiel od 14.storočia, keď sa vo feudalizme u nás ťažili drahé kovy, dnes v "slobodnom demokratickom prostredí" sa ťaží u nás lacná pracovná sila a nezamestnaní sú považovaní za "hlušinu", ktorá už nepatrí do ekonomiky, presne podľa klasickej ekonómie je "externalitou", odpadom.

Vieš, že vzdelávam. Keď však prezentujem na téme "riadenie ľudí" zákonné podmienky prevzaté z britského pracovného zákonodarstva, alebo zo zákonov EU, ľudia sa pýtajú, "to kde existuje, tam chceme ísť pracovať!"... Stávam sa disidentom vo firmách, ktoré si praktikujú zákonník práce po svojom, zamestnanci iba na dobu určitú, bez sociálnych programov, motivácia založená na trestaní za pokles obratu, založená na strachu o každodennú prácu... to už človeka prestáva baviť.

Nevidel som však okrem Teba ani raz nejakého aktivistu Smeru SD aby sa postavil so skupinou predstavujúcou zamestnancov niekam pred parlament a protestoval. Treba trochu rozhýbať verejnosť a ak to neurobí Smer SD, bude to parketa extrémistov a vláda radostne zasiahne obuškami. Na to pozor.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
13. júl 2011, 17:27
"Osveta je veľmi potrebná, pretože mnohí ľudia si skutočne myslia, že tými úpravami "sa spružní pracovný trh", či "zjednoduší administratíva", ale faktom je, že tými opatreniami sa predovšetkým umožní zahraničným investorom beztrestne manipulovať s pracovnou silou ... Nevidel som však okrem Teba ani raz nejakého aktivistu Smeru SD aby sa postavil so skupinou predstavujúcou zamestnancov niekam pred parlament a protestoval. Treba trochu rozhýbať verejnosť a ak to neurobí Smer SD, bude to parketa extrémistov a vláda radostne zasiahne obuškami. Na to pozor." ********* Na stranu vykorisťovaného a utláčaného proletariátu sa vždy stavali len extremisti. Či už ľavicoví socialiti (komunisti), alebo pravicoví socialisti (nacisti). Nikdy som nepočula o stredových extremistoch (sociálnych demokratoch), takže je to vaše varovanie len volanie "naivného proroka" na púšti. Milióm krát skôr uvidíme iniciatívu v uliciach na obranu pracujúcich zo strany "pomajdíkovcov", alebo "kotlebovcov" ako "ficovcov". Lebo "ficovcom" ide o pomyselný sociálny zmier ("oprávnené" záujmy buržoázie) a nie o viac než oprávnené záujmy vykorisťovaného proletariátu na Slovensku.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
13. júl 2011, 17:48
Presne tak ako píšete.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
13. júl 2011, 18:30
Toto je buržoázne stanovisko, Inga. Komunistov za extrémistov možno pokladať len z pohľadu kapitalizmu, ako jediného systému, za ktorým už nič nenasleduje a preto všetky hnutia, ktoré sa usilujú o jeho zmenu, sú extrémistické. Z hľadiska socializmu však komunistov asi ťažko pokladať za extrémistov, že? ******* Takisto buržoázne stanovisko pokladá nacizmus za extrémny socialistický smer. Nacizmus je extrémna podoba kapitalizmu, ale so socialiśtickým hnutím nemá nič spoločné, bolo jeho úhlavným nepriateľom. Socialistická a robotnícka si dal do názvu iba preto, že Hitler, nacisti a veľký kapitál vnímali silu robotníckeho a socialistického hnutia po r. 1848, s nástupom krízy klasického kapitalizmu a potrebovali odviesť jeho revolučný potenciál iným smerom, názvami a populizmom ich oklamať, získať pre svoje potreby. Nacizmus bol extrémnou podobou kapitalizmu, hnutím veľkého kapitálu, nieken nemeckého, ale aj amerického, britského, švajčiarskeho, ap., sledoval v prvom rade jeho záujmy, mal chrániť kapitalizmus v krízovom období pred socialistickým hnutím. Na nemecký proletariát myslel len v tom smere, že prerozdelením kolónií v prospech Nemecka sa viac ujde aj nemeckému proletariátu a tým sa otupí jeho revolučnosť. Lenže ideológiou vyspelého proletariátu bol internacionalizmus, odmietnutie imperializmu a vykorisťovania, takže to nebolo v skutočnom záujme nemeckého proletariátu.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
13. júl 2011, 20:51
Sám sa usvedčujete v tom, čo píšete:"...s nástupom krízy klasického kapitalizmu a potrebovali odviesť jeho revolučný potenciál iným smerom, názvami a populizmom ich oklamať, získať pre svoje potreby." ********* Už samotný termín "revolučný" potenciál evokuje imanentne extrémizmus. Iným slovami povedané revolučným násilným prevratom (pučom) prebrať moc v štáte. Takýto spôsob prebratia moci násilím je typický pre Gransciho ideológiu hegemónie vládnucej vrstvy (politbyra) nad proletariátom. Dúfam, že mi nechcete tvrdiť, že komunistická a nacistická ideológia nie sú totalitné a HEGEMONISTICKÉ! Nacizmus (národný socializmus) je druhý (pravicový)protipól komunizmu v socialistickom hnutí. V tom, že nacisti boli prepojený s finančnou a ekonomickou veľkoburžoáziou je historický fakt, ktorý aj z tohoto dôvodu radí radí nacizmus k extrémnej pravici. Podobným spôsobom ako stew uviedli ("...názvami a populizmom ich oklamať, získať pre svoje potreby" sa nieln komunisti, ale aj nacisti snažili získať proletariát na svoju stranu, aby ich zneužili na prebratie moci v štáte a neskôr nad ním keď si dostatočne upevnia moc získali hegemóniu! Lenže proletariát sa z dvoch fatalných omylov (podpory nacizmu a komunizmu) poučil a jednoznačne hlása, že sa nedá zneužiť ako výťah k moci, či už neonacistom, alebo neokomunistom!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pokiaľ by extrémistickí ľavičiari (neokomunisti), alebo extrémní pravičiari (neonacisti) mali podporu u proletariátu, tak by dokázali zorganizovať stotisícové demonštrácie. Pán Antal koľkože príde ľudí na neokomunistické, alebo kotlebovské neonacistické demoštrácie ľudí? Niekoľko desiatok až stovka, ak nerátam náhodne prechádzajúcich! Prečo nie je v "revolučnom" odborovom hnutí organizovaných tých zostávajúcich 85% proletárov, ktorí nekolaborovali so Smerom? Terajšie odbory organizujú asi 350.000 pracujúcich, čo je asi 15% proletariátu, ktorý je ochotný podporovať umiernených odborárskych bossov kolaborujúcich so Smerom v snahe udržať sociálny zmier potrebný pre buržoáziu.
Obrázok používateľa Anonymný
#3
(neuvedené)
13. júl 2011, 21:23
Inge, ale aj Milan, prečo ste tak prudko odbočili od témy? Čo si tu chcete navzájom dokazovať 13.júla roku 2011, teda 93 rokov po Veľkej októbrovej socialisticxkej revolúcii? Spamätajte sa, nie sme na portáli komunistov, práve preto som hovoril niečo o extrémistoch...

Z konania Matoviča a jeho "súdruhov" v zmysle spolustraníkov, ale i z úškľabku predsedu parlamentu jasne vyplýva, že to bolo dohodnuté divadlo a treba len odhaľovať, čo je v pozadí. Nezabúdajte, že automobilový priemysel a s ním celé automotive odvetvie i všetci dodávatelia okolo si potrebujú uvoľniť ruky od Zákonníka práce európskeho typu, pretože strácajú schopnosť tvorby ziskov, to isté platí pre celú energetiku i obchodné siete... a potrebujú pružne z mesiaca na mesiac vyhadzovať i príjmať pracovú silu, pre nich sú nezamestnaní odpadom, externalitou, ktorú nepotrebujú.

Skúste reagovať na to a nie hádať sa o tom, čo je ktorý -izmus, inak aj tu na webe skončíme ako ten portál, ktorý dnes patrí akoby sekte...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
13. júl 2011, 21:25
v parlamente pri prijímaní novely Zákonníka práce, samozrejme, aj ten príspevok vyššie je môj.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
13. júl 2011, 22:00
Ja zásadne neodbočujem od témy, ale píšem v tej dimenzií v ktorej je vám ťažko až nemožné uvažovať! Nechcem tu dopodrobna rozoberať elementárnu lekciu Matoviča a jeho "súdruhov", ktorú uštedrilli Smeru z elementárnej parlamentnej matematiky!!!!!! Asi by bolo bývalo "primitívne až stupidné" pre Fica a jeho "priateľov", ak by po tom ako vytiahol Dušana Čaploviča z nemocničnej postele do parlametu pristúpiť na viac než logický Matovičov návrh vytiahnúť z hlasovacie karty a tak znefunkčniť hlasovanie. Čo v tom prípade bolo najlepšie riešenie! Takže je teraz jediné "šťastie", že Gašparovič je jeden z vás Smerákov, ktorý dobabrané z taktického hľadiska hlasovanie môže ešte zvrátiť!!!!!!***** Teraz k veci, tzn. k článku:"A ak odišla do Srbska kvôli tamojším nižším platom a horším pracovným podmienkam pre zamestnancov, tak potom zmena ZP, ktorá má zabrániť takémuto odchodu podnikov do krajiny, kde sú zamestnanci lacnejší a biednejší ako u nás, logicky musí priniesť ešte lacnejších, ešte viac zbedačených zamestnancov na Slovensku. Toto je udržiavanie konkurencieschopnosti tým najhorším a najnebezpečnejším spôsobom."********* Tu autorovi uniká elementárna podstata a donekonečná rozoberá buržoázne extrementy! Je samozrejme, že po buržoáznom prevrate v 1989 išlo o to aby sa buržoázií reštitúciami navrátil naakumulovaný kapitál. Taktiež ide o to, aby sa zo štátneho kapitalizmu ovládaného polibyrom KSČ stal liberálny kapitalizmus. Veľkoburžoázií ktorá je teraz pri moci ide o to, aby sa zefektívnilo vykorisťovanie proletariátu. Toto len úplný dement nevidí, tak je to absolútne zbytočné rozoberať ako objav z 13.7.2011!!!!!!!!! Lenže Smer okrem udržania buržoázneho status quo nemá absolútne žiadne riešenie pre radikálne zlepšenie postavenia proletariátu!!!!!!!!!!!!! Takže rozoberať to, čo napísal Braňo Ondruš je kontraproduktívne!*********** Treba hľadať východiska zo zlodejského kapitalizmu! ******** Treba hľadať spôsob ako zrušiť trh práce a tým aj zmariť príležitosť na vykorisťovanie proletariátu buržoáziou!!!******* Treba proletariátu dať do vlastníctva výrobné prostriedky, aby neboli nútení sa viac ako pracovní prostitúti sa predávať na zlodejskom trhu práce ako nájomné "štetky" žobrajúce o prácu!!!!!!!!!!!!! O tomto je naša diskusia s pánom Antalom.
Obrázok používateľa Anonymný
#4
(neuvedené)
13. júl 2011, 23:37
Táto vláda čo tu teraz máme - to je horror v priamom prenose. Táto vláda čo tu máme je tá najlepšia a najlacnejšia predovolebná kampaň SMERu aká kedy bola. SMER vyhrá najbližšie voľby. A to asi tak masívne, že zostaví vládu bez nutnosti uzatvárať koalíciu s nejakými inými šaškami. SMER vyhrá voľby možno až tak masívne, že bude mať ústavnú väčšinu. (takzvane v "Orbánovom štýle") A ja budem potom ohromne zvedavý ako všetko ponaprávajú a aký sociálny štát uvedú do praxe. (nebude na koho sa vyhovárať, že to nejde)
Obrázok používateľa Anonymný
#5
(neuvedené)
14. júl 2011, 11:30
mat zisk, byt ziskovy temer kazdy povazuje za svoje prirodzene pravo dane od pana Boha. tento asocialny pristup umoznuju zakony, legislativa. u nas je to radovo vypuklejsie ako v blizkom nemecku, rakusku, taliansku. kapitalista sa logicky usiluje preniest svoje problemy na tych, na ktorych si to moze dovolit...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
14. júl 2011, 11:35
je to altruista, veri ludom a tomu, ze kazdemu je mozne vsetko vysvetlit...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
14. júl 2011, 11:56
ja som zareagoval na príspevok, až neskôr som si uvedomil, že to ide mimo témy. Reagoval som preto, že takýmito definíciami možno hoci aj z PZV, ako radikálneho socialistu vyrobiť nacistu:-). ****** Aj keď na druhej strane systém pracovných vzťahov, väzieb si systém usporadúva podľa svojich potrieb, podľa potrieb určujúceho subjektu. Takže je dobré si ujasňovať, o aký typ systému ide a akú funkciu v ňom zastávajú jednotlivé subjekty, teda aj politické strany. Bez toho nie je možné meniť pracovné väzby (zákonník práce) smerom k potrebám, bez toho sa bude len kecať a kecať.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
14. júl 2011, 13:23
To, čo hovorí Matovič by platilo iba v prípade, že by tie karty vytiahla aj SNS aj s dvoma odpadlíkmi. Matovič to veľmi dobre vie, preto klame. Karty by musela vytiahnuť celá opozícia, ale to nebolo možné. Matovič pre to neurobil nič, my všetko, čo sa dalo. Ale nedosiahli sme to riešenie, ktoré by skutočne znefunkčnilo parlament. Myslím si, že každému je jasné, o čom píšem.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
14. júl 2011, 16:55
Vôbec som od vás neočakávala inú odpoveď. Z taktického hľadiska ste to nezvládli a zákon bol prijatý. To nemôže nikto poprieť. *** Tak isto ako ste to pobabarali s fatálne zlým načasovaním zverejnenia kauzy financovania SDKÚ a dali ste Dzurindovi čas na preskupenie síl a vyhrabanie podobnej kauzy vo financovaní Smeru. Potom ste zo samej vďačnosti bojovali pol roka za Trnku, lebo kauzu ututlal. Proletári sú vám úplne ukradnutí! Ste tam same "hlavy študované" a robíte jednú fatálnu chybu za druhou. Poslanecký plat vám beží 10x vyšší ako u bežného robotníka, ktorí robí len niečo viac ako za minimálnu mzdu. Takže ak má niekto posunutú desatinnú čiarku v príjmoch do prava, tak nedokáže ľavicovo uvažovať, ani sa vcítiť do pozície chudáka proletára, čo robí za minimálnu mzdu od svitu do mrku. Potom je úplne zbytočná otázka: Čo je to empatia???*** Resume: Matovičovi a Ficovi psiska po sebe štekajú, neoliberálna buržoázna karavána ide ďalej a slovenská bedač na to dopláca. A ono o tom to je.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
14. júl 2011, 19:31
rozpravocke....A Smer bude opat robit "razantnu" opozicnu politiku.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
15. júl 2011, 09:55
Ako tvrdo platia ludia prace za neschopnost Smeru zostavit vladu.Nebola to nahoda ako sa to mnohi snazia prezentovat.Bol to a je to vysledok dlhodobej neuvazenej politiky vedenia Smeru.Zial tento trend v politike vedenia pretrvava.Pripomeniem slova predsedu Smeru :Po volbach sa vsetci budu hrnut na rokovania so Smerom....To by vazne chcel Smer vladnut s niekym kto je zodpovedny za ten marazmus? S niekym co dnes nevieSmeru a smerakom prijst na meno?Aj s klamarkou, Figlom, nebodaj Belom ci Suflikom ? To je cesta tam kde sme .K pravicovej vlade so Smerom.SMER POTREBUJE KOALICNEHO PARTNERA mimo tuto pravicovu zostavu!
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
15. júl 2011, 12:02
Nápodobne, tiež som od Vás nečakal inú reakciu.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
15. júl 2011, 14:01
Pre Ingu Nápodobne, tiež som od Vás nečakal inú reakciu."***** Bola by som rada keby ste to argumentami vyvrátili, ak vôbec nejaké máte???*** Zrejme žiadne nemáte, lebo ste sa ako asociál aj včera dokonale predviedli pred TV kamerami vaše asociálne cítenie k dôchodcom a proletariátu!!! To už aj vykolaborujete s Nicholsonovou a SaS-kármi a HIT-akmi pri zbedačovaní dôchodcov a ich ťažko pracujúcich príbuzných??? Ani som nechcela veriť, že ste vytresli, že príbuzní sa majú skladať na rodičov a starých rodičov v domovoch soc. služieb, alebo predávať svojpomocne postavené rodinné domy, ktoré ohladovali, aby ich z tak malých platov vôbec postavili! *** Ako asociálovi s viac 3300 eurami na mesiac je vám zrejme úplne jedno, že proletári musia cestovať za prácou stovky km, alebo do zahraničia, aby vôbec uživili vlastné deti!!! Lebo buržoázia po 1989 vytvorila hladové doliny a potom sa o ich príbuzných nemajú ako a hlavne kedy postarať!!!*** Navyše títo dôchodci tvrdo robili 35-45 rokov za malé platy za socializmu z ktorých majú malé dôchodky. To čo za 42 rokov za socializmu v tomto štáte vytvorili buržoázia za 15 rokov dokonale rozkradla! Teraz veľkoburžoázni "smradi" ako Bugár a spol.(vlastniaci domovy dôchodcov) chcú zavádzať trhové ceny v starobincoch a brať ich z pôsobností miest a obcí a VUC! Fakt som od smeráckeho poslanca ani vo sne neočakávala, že toto prešpekulované buržoázne svinstvo podporíte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
15. júl 2011, 14:21
"kapitalizmus dosahuje svoje zisky coraz tazsie mat zisk, byt ziskovy temer kazdy povazuje za svoje prirodzene pravo dane od pana Boha."********** Zrejme máte za boha Satana, alebo v žiadneho Boha neveríte. Zisk sa vytvára z pravidla páchaním neprávosti a hriechov na svojich blížnych. A to nezaplatenou a pozdržanou mzdou! Okradnutím blížneho svojho nečestným obchodom v nerovnoprávnych podmienkách a pod.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
15. júl 2011, 15:24
Minule sa postavil Róbertkovi, keď uvidel Ivetku, ale keď zbadal tie obušky, tak zabudol aj na proletariát, ale pripravuje podanie na Ústavný súd.

Stránky

Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama