Našli sme cestu

Na slávnostnom zhromaždení tohtoročných ústredných osláv SNP v areáli banskobystrického Pamätníka SNP sa z najvyšších ústavných činiteľov zúčastnil prezident Ivan Gašparovič, na pietnom akte bola prítomná aj premiérka Iveta Radičová. Po položení venca odišla ešte pred začiatkom slávnostného zhromaždenia. Predseda NR SR ani žiaden z podpredsedov sa osláv nezúčastnili.
Počet zobrazení: 2745
Pamatnik_SNP_BB.JPG

„Tohoročné oslavy SNP sa ústredne v Banskej Bystrici nekonali. Táto udalosť, v rámci povstaleckých tradícií nevšedná, sa najmä v srdci Povstania pripísala na účet dnešnej moci, keď navyše aj rozmnožila pochybnosti o tom, či si súčasná slovenská vládna súprava význam SNP vskutku uvedomuje. Slovensko je dnes jedinou európskou krajinou, kde sa o SNP pochybuje aj na oficiálnej úrovni, keď všade inde je ono druhým najväčším protifašistickým povstaním na svete. Na zvolenských cintorínoch a v pamätníku SNP v Banskej Bystrici som si pri príležitosti tohoročných osláv Povstania mal možnosť znova uvedomiť, čo obetí aj naša sloboda stála. Žiť v časoch 2. svetovej vojny v Európe značilo zároveň pridať sa k jednej z bojujúcich strán - dobrovoľne, aj nie - ale po jej skončení nikde okrem nás neslávia obidve, a najmä nie v krajinách, ktoré boli nacistickým Nemeckom prepadnuté. My sme jeho vtedajšej moci najskôr poslúžili, a potom, keď prepadla aj nás, sme sa proti nej aj vojensky postavili. Po prvé preto, lebo nás prepadla, a po druhé... - lebo sme to prvé túžili odčiniť. Treba sa znova a znova pokloniť ľuďom, ktorí sa pre ozbrojený odpor rozhodli. Označme ich za ľudí, ktorí dovideli do slovenskej budúcnosti dobre, navyše boli statoční. Dobré myslenie navrhlo tu dobré konanie, ako ono zasa potvrdilo dobré rozmýšľanie. O sebe. Ale aj iných o nás. A tak sme našli svoju cestu. Tento povstalecký čin bol totiž zároveň najväčším národným činom v našich moderných dejinách, ktoré akoby až po ňom mohli byť moderné. To povedal a hovorí aj náš okolitý svet, keď sa zapodieva našou podobou, povedal by som, dôveryhodnosťou. Slovenským národným povstaním stali sme sa v očiach sveta statočnými, predstavili sme sa ako súci do všetkých vážnych svetových zmlúv, ako národ, s ktorým môže každý iný vo svojej núdzi rátať. A tak sme sa naučili rátať aj sami so sebou. Ak ide o SNP, potom dnes sotva môžeme byť nestranní, ak sme čo len trocha úprimní, lebo sa spochybňuje silami, ktoré sa už vo vojnových rokoch menili na našu záhubu. K SNP sa nepridali. Nielenže sa k SNP nepridali, ale pridali sa k okupantom. A pritom si hovoria, že sú národnejší ako tí, čo proti okupantom v SNP bojovali. Ich vinou vtedy tu zo Slovenska vznikli dve. A dnes znova. Tí, čo SNP neprijímajú, zdržali a zdržiavajú medzi nami starý čas. To účastníci SNP sa usilovali predbehnúť najmä ten, čo robil zo Slovenska krajinu zaostalú. Po polstoročí sa táto história dnešnej akosi čoraz väčšmi podobá. Aj v tom zápase schopnosti s neschopnosťou.“

(Ladislav Ballek: Letiace roky, Kalligram, 1998)

Foto: Eryn Blaire

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
29. august 2011, 20:32
Chcem sa poďakovať za SNP - všetkým čo sa zúčastnili v boji proti fašizmu. nemajte nám za zlé, že sa málo venujeme vojakom a pamätníky na padlých vojakov -zapadajú prachom. nehnevajte sa, na nás... Len nerada sem pletiem - čo sa za týmto nezáujmom skrýva. Do konca roku 2011 - je ohlásené hromadné prepúšťanie z bankového sektora v EU. švajčiarske banky hlásia až 10 tisíc prepustených svojich úradníkov. to isté čaká ďalších v EU. veľké prepúšťanie sa očakáva aj po fúzii bank. príde taká veľká nezamestnanosť, že hrozí nová vojna, ktorá si vyžiada ľudské životy. nik nedokáže odhadnúť - čo nastane. už od jesene sa pripravuje nápor nových nezamestnaných. Jeden z vás pamätníkov a aktívnych bojovníkov v SNP povedal, že SNP malo prísť trochu neskôr... a že udalosti sa urýchli - muselo sa rýchlo rozhodovať - čo urobiť. stáli ste pred závažnými rozhodnutiami. a teraz je tu čas, ked stojíme tiež na rázcestí. nevieme, čo sa stane - len dúfame, že to prežijeme... iba jedno sa dá ešte povedať, že už sa toľko šetrí, že chtiac -nechtiac ( historici -budú mať na to cca tri roky) pri 70 výročí konca druhej svetovej vojny. príde k tomu, že všetko - čo sa uchovalo napríklad v Osvienčime sa bude musieť rýchlo uložiť pre budúcich historikov - pre ďalšie naše pokolenie. tento tábor smrti padne popolom. zhorí alebo ho zakryje - zem svojou silou. Je čas rozlúčiť sa dôstojne s týmto pamätníkom smrti. iba toľko viem, že poctiví historici - nech sa snažia uchovať to - čo povie našim potomkom - čo bola zač - druhá svetová vojna.
Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
19. september 2011, 21:33
Pozrite Maticú slovenkú približne dve desaťročia dozadu, kde je poklad, kto to bol, čo s ním tak naložil. Pozrite aktuálnu vládu a NR SR, zvyšujú nepriame dane ako DPH, na cigarety a priame dane upravuje do neutrálnej pozícií ich pôsobenia, takže tá zase - nemá rada už SNP ukázala - tým aj ukazuje, že nemá rada slovenský národ, sú k nám vagabundi. Čím skôr odídu, tým lepšie pre slovenský národ. A možno i učiteľky na budúcom zhromaždení v Bratislave pochopia, ak bude vaša osveta, že ich platy sú závislé od politiky a konkrétnej politiky politickej strany.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984