Spätná väzba

Takmer všetky odpovede J. Pastorka vo mne rezonovali pozitívne a som rád, že sa predseda SAV kriticky vyjadril k nafúknutému počtu slovenských univerzít a „univerzít“, k hanebnému financovaniu vedy, k prebyrokratizovanému riadeniu fondov EÚ a k prístupu k dôležitým vedeckým informačným zdrojom.
Počet zobrazení: 2325

Je chémia na PriF UK konzervatívna a skostnatená?
Ad.: Vrcholom je radosť z poznania (M. Moravčíková, hosť J. Pastorek, predseda SAV) Slovo 24/2009.

Takmer všetky odpovede J. Pastorka vo mne rezonovali pozitívne a som rád, že sa predseda SAV kriticky vyjadril k nafúknutému počtu slovenských univerzít a „univerzít“, k hanebnému financovaniu vedy, k prebyrokratizovanému riadeniu fondov EÚ a k prístupu k dôležitým vedeckým informačným zdrojom. Otázkou ostáva, čo si z tohto rozhovoru vezmú tí štátni úradníci, ktorí rozdeľujú peniaze daňových poplatníkov, alebo tí manažéri a podnikatelia, ktorí zatiaľ prejavujú „väčšiu úctu k senzáciám a celebritám“ než k vede a vzdelávaniu.

Nášľapnou mínou takýchto rozhovorov je malý priestor. Zrejme preto sa chémia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave javí v polohe dinosaura. Nie je to tak, fakulta sa nikdy nebránila rozumnej reorganizácii, ktorá reflektovala jej vnútorný vývoj. V uplynulých dvoch desaťročiach tu vynikajúco fungovali „ostrovy pozitívnej deviácie“ s výsledkami dosahujúcimi európsku, ba svetovú špičku. To sa pozitívne prejavilo na meniacej sa vnútornej štruktúre katedier.

V súčasnosti je nevyhnutným krokom skôr zníženie počtu katedier, pretože záujem o štúdium na nej klesá. Pre SAV a UK je preto výzvou presvedčiť spoločnosť, že „chémia nie je problém, ale riešenie“. V tejto súvislosti je skôr nešťastné, že sa „rozišli“ študijné programy chémia a biochémia a dnes sa ukazuje, že biochemici-bakalári, ktorí nenašli miesto v magisterskom programe biochémie, sú pre chémiu na PriF UK stratení. Niektoré odbory sa nemenia, pretože patria k jadru vzdelávania v chémii. Nie je pravdou, že nevznikli nové odbory (študijné programy). Počas akreditácie v roku 2003 sa na fakulte otvorili tieto štyri nové: bioorganická, environmentálna, materiálová, teoretická a počítačová chémia. V rámci katedry fyzikálnej a teoretickej chémie na oddelení teoretickej a počítačovej chémie funguje priam vzorový generačný strom: traja profesori, jeden docent a jeden odborný asistent. V súčasnosti katedra garantuje tri odbory doktorandského štúdia: fyzikálnu chémiu, chemickú fyziku a teoretickú a počítačovú chémiu. V rámci prebiehajúcej akreditácie sa znova zmenili študijné magisterské programy na chémii. Bola to nutnosť reagujúca na príliš sformalizovanú legislatívu, na počet študentov prichádzajúcich z bakalárskeho stupňa, ako aj na počet „voľných“ garantov štúdia.

Osud chémie v SR nespasí iba vnútrofakultná reorganizácia. Oveľa naliehavejšie je zabrzdiť únik maturantov-chemických olympionikov, do zahraničia, najmä do ČR. To sa bez spoločného úsilia SAV, UK a STU za podpory MŠ SR nepodarí. Nepodarí sa to bez premysleného štipendijného systému pre elitných študentov od prvého ročníka. A čo je nemenej dôležité – tradične vynikajúce vzdelávanie a vedu v chémii na Slovensku nezachováme, ak si nebudeme ctiť a vážiť aj naše vedecko-pedagogické špičky, ktoré svetová vedecká komunita uznáva.

Ivan Černušák, profesor teoretickej a počítačovej chémie na Prírodovedeckej fakulte UK
Slovo v najbližšom čase uverejní s profesorom Černušákom rozhovor.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984