Reklama
Reklama

Možno považovať protesty v "kauze Gorila" za spontánne? 2

*Antigorilie protesty ukázali, že ľudia sú ochotní vyjsť do ulíc a vyjadriť svoje rozhorčenie. No protesty z námestí odišli tak rýchlo, ako prišli. V prvej časti svojej analýzy protestov autor rozobral mediálnu kampaň, ktorá im predchádzala a poukázal na mnohé súvislosti, ktoré o ich spontánnosti nenasvedčujú. V závere druhej časti ponúka zaujímavé hypotézy.*
Počet zobrazení: 1995
Gorila Krpala 2.jpg

Dokončenie, prvá časť tu:

Že politické smerovanie protestov zodpovedá politickému smerovaniu ešte predtým začatej mediálnej kampane, naznačuje aj spôsob, akým boli v médiách uvedení oficiálni organizátori a predstavitelia protestov. Napríklad 26-ročná, predtým neznáma dievčina Lucia Gallová, údajná organizátorka protestov v Bratislave (?), bola uvedená v Novom čase (najčítanejší denník), na čo nasledovala séria interview a akcií typu „L. Gallová odpovedá na otázky čitateľov“. V stručnej úvodnej informácii o nej v týchto novinách nie je zabudnuté na to, že „v posledných voľbách volila Ivetu Radičovú“. (Taká strana na Slovensku neexistuje.) Táto informácia plne zapadá do následne medializovaných informácií o tom, ako sa demonštranti (s dôverou?) obracajú na „premiérku Ivetu Radičovú“ a pozitívne reagujú na „ponuky ministra Daniela Lipšica pri organizovaní protestov“. Lipšic a Radičová v dramaturgii udalostí vystupujú zjavne ako „priatelia“ demonštrantov.

Dojímavé porozumenie „aparátčikov“ a „demonštrantov“

V stredu 1. 2. 2012 (5 dní po „Gorila proteste“ č. 1) sme sa z raňajších správ dozvedeli, že „organizátori protestov Gorila pritvrdili, požadujú odstúpenie niektorých politikov. Premiérka Iveta Radičová by podľa nich mala okamžite odvolať ministra financií Ivana Mikloša a ministra zahraničných vecí Mikuláša Dzurindu“. Vo večerných správach (Slovensko 1) sme sa potom dopočuli: „Minister vnútra Daniel Lipšic vyzval demonštrantov na spoluprácu pri organizovaní protestov.“ Ako sme sa vzápätí dopočuli z rozhlasového vstupu samotného Lipšica, demonštranti si uplatňujú svoje základné právo, bez ktorého „by sme neboli demokraciou“. Uviedol tiež, že má informáciu o plánovaných „narušeniach protestov zo strany provokatérov“ a že „polícia bude stáť na strane slušných ľudí“. („Slušní ľudia“ =  Lipšicom často používané označenie „vlastných“ v politickej konfrontácii.) Vzápätí sme počuli vstup jednej z organizátoriek (hovorkyne Lucie Janovič), ktorá veľmi pozitívne reagovala na ponuku ministra Lipšica. Dodajme, že člena vedenia jednej z politických strán, a dokonca aj vlády, ktoré sú diskreditované „kauzou Gorila“. Organizátori demonštrácií sa skrátka so zjavnou dôverou obracajú na Lipšica a Radičovú, členov toho istého vedenia, tých istých strán, ktoré sú kauzou diskreditované. Táto dôvera je obratom opätovaná a naopak. No a, samozrejme, všetko je to hojne medializované. Dojímavé porozumenie aparátčikov (Radičová, Lipšic) a „demonštrantov“ (Gallová, Janovič). Tento vzorec komunikácie sa opakuje počas celých protestov.

Keby žil Gottwald, azda by mal radosť z toho, že „demonštrácie“ organizované v prospech programu establishmentu, či jeho frakcie, nachádzajú rovnako dobré uplatnenie aj v aktuálnej „modrej“ verzii „slobody a demokracie“. Vtedy to boli demonštrácie zaslúžilých partizánov proti buržoáznym nacionalistom v KSČ a KSS, dnes demonštrujú slušní ľudia proti gorilám v SDKÚ-DS a KDH. Ťažko však povedať, či by sa povzniesol nad zjavným amaterizmom.

Má to všetko totiž viditeľnú chybu, na ktorú organizátori zabudli:

Organizátori protestov s odstupom 2 – 3 týždne zopakovali len výzvy, ktoré boli (prinajmenšom implicitne) obsiahnuté v už predtým spustenej mediálnej a politickej kampani. Napríklad Lipšicove výroky, že ak sa len časť vecí v spise Gorila ukáže ako pravda (ako informoval zakrátko, ako pravda sa ukázal celý spis), tak to znamená „veľký problém“ (hlavne pre Dzurindu a Mikloša), a že bude pri vyšetrovaní a potrestaní korupčníkov postupovať „nekompromisne“. To bol zjavný útok najmä na Dzurindu, ktorý naň reagoval tak, že Lipšic „sa zbláznil“. Bolo to zo strany Lipšica nie veľmi diplomaticky povedané, že „ak sa Gorila ukáže ako čo i len sčasti pravdivá“, Dzurinda je vážne obvinený z korupcie – samozrejme, Gorila sa ústami Lipšica vzápätí ukázala ako pravdivá celá.

Demonštranti teda opakujú výzvy mediálnej kampane, ktorá postavila Lipšica a Radičovú do pozície „spravodlivých“ v porovnaní so „zlými“ Dzurindom a Miklošom (prípadne Hrušovským). Nehľadiac na to, že všetci sú členmi toho istého vedenia, tých istých strán.

Protesty opakujúce politickú agendu sú prinajmenšom podozrivé

Aby to vyzeralo formálne dôveryhodne, postupnosť krokov mala byť presne opačná: mediálna a politická kampaň by mala gradovať postupne, na základe „náhodne uniknutých informácií“ a „ľudových protestov“. Nie naopak. „Spontánne ľudové protesty“ opakujúce niekoho politickú agendu sú prinajmenšom podozrivé. A už vôbec by člen establishmentu nemal ponúkať „pomoc pri organizovaní protestov“ a organizátori protestov ju vzápätí demonštratívne prijímať a vítať. Súbežne s tým, ako sa – netajac svoje sympatie k Radičovej – obracajú na pani premiérku so žiadosťami o odvolanie z funkcií jej kolegov z vedenia SDKÚ-DS, namiesto toho, aby sa prinajmenšom s podozrením pozerali aj na ňu. 

Deklarovaná snaha hojne medializovaných organizátorov protestov „nepreukazovať podporu nijakej politickej strane“ vyznieva ako neadekvátna tomu, že zároveň prejavujú inklinácie k I. Radičovej, obracajú sa (s náležitou odozvou z jej strany) na ňu a analogický vzorec vidíme aj v komunikácii D. Lipšica. Rovnako ako v mediálno-politickej kampani oficiálna systémová opozícia v protestoch figuruje okrajovo, do istej miery ani ako kritizovaný subjekt, ale hlavne ani ako potenciálna alternatíva. No a proti systému už nie sú protesty zamerané vôbec. Rovnako ako mediálna kampaň, aj protesty kritizujú členov jednej frakcie, a preukazujú zjavne priateľský vzťah k druhej frakcii vedenia SDKÚ-DS (KDH). V určitom zmysle majú organizátori pravdu v tom, že nepreukazujú podporu nijakej politickej strane. Z ich prístupu to vyzerá tak, že na Slovensku existuje len jedna strana (resp. duo SDKÚ-DS/KDH); pričom ich poňatie politického konfliktu má podobu frakčného boja. Do neho však zjavne zainteresovaní sú, keďže v tomto smere sa na určitú stranu postavili.

Požiadavky organizátorov protestov prednesené v Bratislave 10. 2. 2012 sú príkladom pokusu spojiť kozmetickú „oblohu“ s tým, o čo reálne ide. Požiadavky sú nasledovné: 1. Potrestanie vinníkov v „kauze Gorila“. 2. Odstúpenie politikov podozrivých z korupcie v tejto kauze. 3. Zmena volebného zákona a zákona o referende (zrušenie volebnej kaucie a zníženie počtu potrebných podpisov). 4. Zmena zákona o financovaní strán. (Obmedzenie príspevkov od podnikateľov.) 5. Odvolanie predsedu Najvyššieho súdu Š. Harabina. 6. Vymenovanie generálneho prokurátora J. Čentéša do funkcie.

Len bod 3. a 4. nie je už predtým známou agendou Lipšica, resp. Radičovej. Ide pritom o veľmi „sterilné“ demokratizačné  či protikorupčné (??) požiadavky. Body 5. a 6. s kauzou vôbec nesúvisia. Spor medzi Harabinom a politikmi Lipšicom a Žitňanskou má už prakticky osobný charakter a vedie sa roky. Že by priklonenie na jednu zo strán bolo zrovna požiadavkou verejnosti, je zrejme fatamorgána D. Lipšica, nie však realita. Čentéša prezident SR I. Gašparovič odmieta vymenovať do funkcie s ohľadom na škandalózne okolnosti jeho voľby v NR SR (porušenie tajnosti hlasovania), cieľom SDKÚ-DS a KDH je presadiť Čentéša do funkcie, napr. aj výzvou pre I. Gašparoviča zo strany NR SR, ktorú však NR SR neprijala. Obsah dvoch tretín požiadaviek nemožno nazvať inak ako agendou Lipšica (prípadne Radičovej), ktorá bola známa už predtým, resp. bola obsiahnutá v mediálnej kampani. Pričom posledné dva body sú čisto partikulárnym politickým problémom SDKÚ-DS (KDH). K tejto agende sú pripojené dve „ozdoby“ v podobe vágnych požiadaviek na reformu financovania strán a zmenu volebného zákona, ktoré sa však systémových problémov nedotýkajú.

Ani deklarované protesty, a pochopiteľne ani analogická kampaň v oficiálnych médiách, neriešia, ani nenazvali kľúčové problémy politického systému:

– Prvým je značná absencia názorového, resp. mediálneho pluralizmu. Prakticky všetky mainstreamové masmédiá reprezentujú ideologické stanovisko len časti oficiálneho straníckeho systému. Nehľadiac na to, že aj s názorom oficiálneho straníckeho systému sa stotožňuje sotva polovica voličov (reprezentatívnosť NR SR je 48,76 % všetkých voličov). Ak sú v Bielorusku už len 4 opozičné denníky, a nie 10 ako donedávna, vyvoláva to podozrenie a rozhorčenie u hodnotiteľov demokratických štandardov – na Slovensku neexistuje ani jeden. Lacná výhovorka, že je to asi len „náhoda“, neobstojí. Ak názor značnej časti či väčšiny nie je zastúpený v straníckom systéme či politickom diskurze (médiách), má to systémové príčiny a nemôže to byť náhoda. Na Slovensku rovnako ako v Bielorusku.

– Druhým je absencia reálnej občianskej spoločnosti (O.S.), resp. jej živorenie len na okraji politického systému a života spoločnosti. Dominantné postavenie v politike majú štruktúry oficiálnej O.S., čím mám na mysli tzv. „mimovládky“ napojené na určitú časť straníckeho systému. (Výrazom tejto prepojenosti bola do momentu nástupu na funkciu premiérky aj I. Radičová.)

– Aj ako výsledok uvedeného (možno to nazvať inštitucionálnou a ideologickou dominanciou určitej časti oficiálneho straníckeho systému) tu máme problém s niektorými, dokonca i formálnymi aspektmi tzv. štandardného opozično-vládneho vzťahu. Napr. výmena faktického vedenia niektorých ministerstiev v dôsledku volieb. (Podotýkam – vedenia.)

Kľúčové problémy, ktoré neboli artikulované

Vo všetkých troch rovinách sa dominancia prejavuje v jednom bode: podobne ako pred rokom 1989 je to určitá časť straníckeho systému, ktorá má dominantné postavenie vo všetkých troch aspektoch. Aby sme neboli nespravodliví, dodajme, že zvyšok strán túto nesúmernosť postavenia z nejakých príčin akceptuje.

Ak nie sú vyriešené základné systémové vzťahy v rámci politického systému (režimu), môžeme donekonečna hovoriť o korupcii. A táto téma môže byť zástupným problémom pri akomkoľvek frakčnom boji aj v budúcnosti. Ale bez vytvorenia adekvátnych systémových podmienok nikdy nebude reálnou témou. Príklad je poruke: redaktori SME a Trendu mali „Gorilu“ na stole už pred voľbami v roku 2010. „Vytiahli“ to až v momente, keď bolo možné problém interpretovať tak, aby poslúžil v boji jednej frakcie SDKÚ-DS (KDH) proti druhej. Ak by spis vytiahli pred voľbami 2010, poškodili by tým SDKÚ-DS (KDH) ako celok. Zjavne preto to nevytiahli. O „Gorile“ a – podotýkam – len časti z ľadovca korupcie sme sa teda dozvedeli len preto, že mohla poslúžiť (nastupujúcej frakcii) SDKÚ-DS (KDH) vo frakčnom boji. Ak by k frakčnému boju vo vládnucej partaji nedošlo, o „Gorile“ by sme sa nedozvedeli nikdy. Inak povedané, zjavne len náhodná politická výhodnosť – z pohľadu dominantnej politickej sily na Slovensku – spôsobila, že sme sa dozvedeli kúsok z toho, nad čím sa teraz tak „spravodlivo“ všetci rozhorčujú. Koľko informácií sa takto nedostalo na svetlo sveta nikdy? Netreba zdôrazňovať, že v podmienkach ako-tak pluralitného prostredia by to tiež nebolo ideálne, ale bolo by to podstatne lepšie.

Vyššie spomenuté systémové problémy však nie sú predmetom kritiky protestov ani mediálnej kampane. Organizované a hojne medializované protesty, ktorých kritika je zameraná na všeobecné klišé o korupcii v establishmente, pričom jej „riešenie“ ponúkajú v odstavení jednej a dosadení druhej frakcie toho istého establishmentu (strany či straníckeho oligopolu), nemôžu byť reálne kritické, ani spontánne. A už vôbec nie „zdola“ organizované. Môžu iba využívať rozhorčenie nespokojných ľudí. A tým ho kanalizovať do pre režim výhodného smeru. V tomto prípade exploatácia protestných nálad, ale aj naivity niektorých ľudí ide ešte ďalej – sú využívané v prospech partikulárnych cieľov establishmentu, v rámci obligátneho frakčného boja. Takéto javy sú však typické pre pomerne uzavreté systémy. Kauza Gorila pripomína kampaň, ktorá rieši boj frakcií establishmentu v nie veľmi pluralitných podmienkach. Ilustruje tým logiku fungovania systému, kde opozično-vládny vzťah, alternatívnosť či pluralitný princíp, hrajú len formálnu rolu. Týmto smerom sme sa zjavne posunuli. To sú však aj kľúčové problémy, ktoré zatiaľ neboli verejne artikulované.

Hypotézy

Aj keď tento text nie je vedecký, formulujem zopár predpokladov o povahe niektorých súvislostí „kauzy Gorila“ a nasledujúcom politickom vývoji. Nejde prirodzene o vedecké hypotézy. Bude zaujímavé vidieť, koľko z nich sa potvrdí.

Prvá hypotéza: Ak by sme sa zamerali na sociálne (mám na mysli hlavne organizačné a čiastočne osobné) väzby kľúčových hovorcov a aktérov tzv. občianskych protestov, zistilo by sa ich prepojenie s predstaviteľmi pravicového establishmentu a jeho súčastí. Hlavne na niektoré strany a mimovládky na ne napojené. V tejto súvislosti nejde ani tak o formálnych organizátorov – tvrdenie médií, že tisícové protesty v Bratislave zorganizovala 26-ročná dievčina cez portál sme.sk, je podcenením IQ občana, aj ak údaj o 15 tisíc účastníkoch druhého protestu považujeme za prehnaný. Ide skôr o tých, ktorí vystupovali ako kľúčoví aktéri protestov – nositelia politickej informácie.

Druhá hypotéza: Protesty utíchnu najneskôr vtedy, keď budú dosiahnuté reálne ciele ich organizátorov, a to odstránenie Dzurindovej frakcie, alebo vytvorenie podmienok pre jej odstránenie. Určite nebudú pokračovať až do dosiahnutia ich formálnych cieľov – potrestanie vinníkov v „kauze Gorila“. V prípade, že sa aktéri frakčného boja dohodnú, protesty môžu dokonca stíchnuť celkom „predčasne“. Môžete sa spoľahnúť, že našim „investigatívnym“ novinárom to nebude podozrivé. Dokonca aktívne budú hľadať „stráviteľné“ vysvetlenie pre tento obrat.

Tretia hypotéza: Platila by zrejme v prípade formálnej účasti SMER-u na (pravicovej) vláde (viď nižšie). Po odstránení Dzurindu sa obnovená kampaň zameria na R. Fica a SMER – a tým fakticky na elimináciu SMER-u dokonca i ako veľmi obmedzene opozičnej–alternatívnej strany. Aj ak by „kauza“ nasmerovaná na Fica nebola otvorene artikulovaná, môže slúžiť ako nástroj tlaku. Súvisí to s piatou hypotézou (viď nižšie).

Teraz ku štvrtej hypotéze: Jedným z hrdinov hry sa stal Tom Nicholson, ktorého médiá obdarili romantickým prívlastkom „slovenský novinár kanadského pôvodu“ a ďalším prívlastkom „investigatívny“. Už sa žiada len doplniť: nezávislý, nezaťažený „našou politikou“, objektívny arbiter z ďalekej a neznámej Kanady, neohrozený dobrodruh – no neverte mu! Jeho knihu venovanú „kauze Gorila“ zakázal vydať bratislavský okresný súd.

Nuž teda: kniha „slovenského investigatívneho novinára kanadského pôvodu“ – inak bývalého redaktora pravicového SME (dnes reportéra Trendu) a exmanžela štátnej tajomníčky za SaS L. Nicholsonovej – vyjde bezprostredne pred voľbami alebo po voľbách. Prispeje k odstráneniu M. Dzurindu z funkcií. Bude to v čase, keď sa predstavitelia víťaznej frakcie SDKÚ-DS (KDH) v médiách dostatočne predvedú svojimi prednesmi na tému „neprípustnosti obmedzenia slobody slova“. A následne si všetci vydýchneme po tom, ako sa im podarí „prelomiť“ predbežné opatrenie bratislavského okresného súdu. Ťažko sa zdržíme smiechu, ak – po odstránení Dzurindu – nevyjde vôbec (už nebude treba).

Piata hypotéza: Vzťahuje na dve alternatívne varianty vývoja po voľbách. Volebná podpora ľavicovo - voči krajnému neoliberalizmu „modrých“ - orientovanej opozície (čo ako formálnej) je po dvoch rokoch vlády I. Radičovej zjavný fakt. Rovnako ako nízka podpora pravice. Napriek tomu bude pravicová vláda aj po tzv. voľbách 2012. Tu sa žiada predpoklad doplniť menším vysvetlením.

„Kauza Gorila“ plní funkcie stabilizácie establishmentu

„Gorila“ bola vytvorená v rámci establishmentu, pričom je charakteristická absenciou opozície, najmä ako alternatívy. Logickým záverom je, že „kauza“ plní funkciu stabilizácie establishmentu. Sotva teda bude viesť k politickej výmene. Tento predpoklad zodpovedá dlhodobým trendom: voľby po roku 1998 nikdy reálne nevyhrala pravica, no reálne vždy vládla. Tomuto účelu slúžili najmä dve stratégie: rozklad opozície (s využitím volebného kvóra 5 % na vstup do NR SR) a ovládnutie politického a štátneho aparátu. Prvá stratégia (2002, 2010) umožňovala „legálne“ vyhrať voľby – neférové bolo, že „stratené“ hlasy pravice tvorili diametrálne menšie čísla ako u opozície, kde boli obrovské. (Takéto javy by v ktoromkoľvek zo štátov v oblasti záujmu USA boli okamžite predmetom obvinení zo systematického rozkladu opozície.) Druhá spočívala v tom, že aj pri formálnom vpustení opozície do vlády (2006), zostala kontrola niektorých ministerstiev de facto zachovaná. Bola to podobná stratégia ako v prípade „nekomunistických“ ministrov za Národného frontu. (Pritom oficiálna opozícia fakticky pod dojmom neoliberalistickej hegemónie akceptovala neoliberalistický program pravice.) Druhá zo stratégií je tiež spojená s už spomínanou dominanciou v politickom aparáte (médiá, oficiálna O.S.). Druhá stratégia sa sama osebe asi neosvedčila, preto sú vytvárané podmienky pre uplatnenie prvej, resp. kombinácie prvej a druhej stratégie. Politický proces posledných týždňov teda treba chápať v tomto kontexte. Okrem odstavenia Dzurindovej frakcie sa tu zrejme vytvárajú podmienky na uplatnenie jednej z dvoch variant vývoja:

1. Pokračovanie vlády de facto v aktuálnej zostave (opakovanie scenára z 2002 a 2010). Oficiálna opozícia sa napriek relatívne veľkej podpore nedostane do parlamentu. Bude to, okrem obligátneho štiepenia opozičných hlasov (SDĽ, 99% a i. projekty zostavené za týmto účelom) spojené s pomerne „prekvapivým“ neprekročením 5-percentnej hranice SNS (pre jej rozštiepenie à la 2002). Manipuláciou by už zaváňalo „prekvapivé“ prekročenie 5-percentnej hranice Matovičovho projektu – frakcie SaS. Podobná situácia bola v roku 2010, keď samotná SaS (satelitná strana, vzniknutá pár mesiacov pred voľbami s minimálnym členstvom) dostala v médiách taký priestor, že jej preferencie začali raketovo rásť a za pár týždňov vykazovali 8 %. Ako poukazovali viacerí odborníci, je to prakticky sociologický nezmysel. „Prekvapenia“ zaváňajúce manipuláciou však ku škandálu viesť nebudú – máme predsa nezávislých kontrolórov volieb, nezávislú občiansku spoločnosť... (?) ...

2. Národný front: Vznik „pravo-ľavej“ administratívy (SMER – SDKÚ-DS alebo KDH), keď fakticky jedna frakcia pravice a satelitné strany (SaS, Matovičovci) budú formálne v opozícií. Je to čiastočné opakovanie scenára z roku 2006, len v podstatne „umiernenejšom“ variante. 

Vláda pravicového establishmentu napriek malej podpore

Oba varianty budú znamenať oficiálnu matematickú výhru pravice (i napriek jej faktickej prehre vo voľbách), no hlavne, stabilizáciu status quo vo vôbec či málo pozmenenej forme.

„Gorila“ z tohto hľadiska odpútala pozornosť verejnosti od faktu, že i napriek malej podpore pravicového establishmentu v spoločnosti tento bude vládnuť aj naďalej, a to asi práve kombináciou oboch dosiaľ uplatňovaných postupov. Keďže mediálny rámec vytvorený „Gorilou“ odpútal pozornosť od strán, ktoré sa do parlamentu nedostanú, ich politický „zánik“ nebude taký podozrivý. Vláda SMER – SDKÚ resp. KDH bude tiež interpretovaná nie v tom zmysle, že deklarovaný opozično-vládny vzťah tu zanikol už aj pro forma, ale ako výraz „vyššej politickej kultúry“ či „nutnosti“ a pod. Samozrejme, nie je dôvod, prečo by fakt, že určitá frakcia tej istej pravice formálne nemá ministra, mal byť interpretovaný inak, ako že vznikol remake Národného frontu. (Zvlášť, ak si zachová kľúčových ľudí na ministerstvách.) Čo je stav, ku ktorému situácia spela prakticky od prvých volieb po „revolučnom“ roku 1998. Uvedený remake len z formálneho hľadiska potvrdí to, čo reálne fungovalo od nástupu establishmentu. I formálny zánik vzťahu, ktorý de facto nikdy poriadne nefungoval. V porovnaní s nástojčivým uplatňovaním prvej stratégie (uzavierania), je to však v istom zmysle „otvorenie“ systému.

Okrem uvedeného možno od tzv. volieb v roku 2012 očakávať historicky najnižšiu účasť voličov a historicky najnižšiu legitimitu NR SR. Zodpovedá to vývojovým trendom. Potvrdí sa trend, že voliči systémovej (oficiálnej) opozície sa presúvajú do tábora nevoličov, t. j. zo systémom ponúkaných alternatív si nemajú koho vybrať. Je to logický výsledok unifikácie politických strán v dôsledku len malej či formálnej alternatívnosti systému.

Šiesta hypotéza: Je tak trochu zo sféry konšpirológie a preto ju treba brať odľahčene. Vychádza z pomerne banálneho predpokladu o existencií vzťahu závislosti (ktorý je zjavný) a málo sporného predpokladu o tom, že výmeny garnitúr či presnejšie frakcií establishmentu v celej našej povojnovej histórií (ovplyvnenej dohodami Jalta 1945, Malta 1989) je v konečnom dôsledku treba chápať ako výsledok politiky centra. (Bez ohľadu na to, aká „kauza“ poslúžila ako zámienka na realizáciu opatrenia.) Skúsme si teda (realisticky) zafantazírovať:

Niekoľko týždňov či mesiacov po stabilizácií establishmentu (v „očistenej“ podobe) sa Slovensko stane súčasťou širšieho geopolitického procesu: napríklad otvorenie vzdušného priestoru pre úder (zásobovanie) vojsk USA v Sýrii, aktívnej účasti našich „mimovládiek“ pri pokuse o vývoz farebnej revolúcie do Ruska (či skôr oboje naraz). Alebo rozbitia úsilia niektorých krajín EÚ o záchranu Grécka či eurozóny. S tými správnymi figúrkami to nebude problém.

Siedma hypotéza: Zo strednodobého hľadiska (jeden až dva roky) možno očakávať usporiadanie politických pomerov na Slovensku v podobe: „modrá“ vláda (s SDKÚ-DS očistenou od zdiskreditovaných osôb) a „modrá“ prezidentka I. Radičová. Strana SMER-SD ako oficiálna systémová opozícia vystupuje v dvoch variantoch: buď na okraji systému prežívajúca, maximálne umiernená „ozdoba“ politického systému v oficiálnej opozícií spolu s frakciami modrého establishmentu. Alebo ako strana, ktorá sa rozhodla koketovať s perspektívou Národného frontu a bola rozbitá. Možno to pre niekoho znie trochu „čierno“, ale zhrňme si fakty: Mečiar odišiel, Slota odchádza, a Fico je logicky na rade. Logika systému nepustí.

(Text bol napísaný pred 15. februárom)

Foto: Emil Polák

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
17. február 2012, 06:15
- Lipsic tentoraz nezavadzal ako je jeho zvykom ked ponukol demonstrantom "pomocnu ruku". hlavnym organizatorom je Peter Pcolinsky, ktory je bratom Vladimira Pcolinskeho pracujuceho v Lipsicovom veleni ministerstva v hodnosti kapitana. hodnost dostal rovno z civilu a spolu s nou plat, o ktorom mozu snivat aj dlhorocni kvalifikovani policajti. Peter Pcolinski je z rodiny Pcolinskych, ktora aktivne pracovala s v stranickych strukturach KDH a potom neskor, ked sa Palko s Mikloskom odtrhli, tak venovali na stranu KDS financne dary vo vyske 218000 SKK...

- tie dievcatka ako organizatorky su napojene na mimovladky a George Sorosa. su overene a osvedcene v akciach ako boli Duhovy pochod, Ludia proti rasizmu a dalsie menej zname akcie. je to bezny postup znamy z oranzovych revolucii, ze naoko do cela sa stavaju prave taketo typy...

- v druhom proteste Gorila II. bola vyslovena aj poziadavka odlozenia volieb. na odlozeni volieb mali zaujem hlavne strana 99% podvodnikov, ktori boli na hranici zvolitelnosti a tak potrebovali trochu dlhsi cas na kampan. to asi padne, nasli sa u nich nezrovnalosti, policia preveruje podpisove harky, odskocil od nich aj Eduard Chmelar, prenajaty biely kon takze ich dalsi vplyv na organizaciu protestov bude upadat... - SDKU je zapachajucou politickou mrsinou, nikto s nimi nepojde do vlady, ani KDH a uz vobec nie strana SMER...
Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
17. február 2012, 06:49
Možno až na hranici NWO. Inštruktáž ktorá prebehla medzi predsedkyňou vlády a veľvyslancom USA, je zahalená tajomnosťou. Alebo sme sa stali významnou súčasťou obrannej doktríny USA ? Nemám iné informačné zdroje, tak to zostáva len na úrovni osobnej fantázie. Západ je unavený z tejto politickej garnitúry. Autor to vyčerpávajúco analyzoval.
Obrázok používateľa Anonymný
#3
(neuvedené)
17. február 2012, 08:55

"Niekoľko týždňov či mesiacov po stabilizácií establishmentu (v "očistenej" podobe) sa Slovensko stane súčasťou širšieho geopolitického procesu: napríklad otvorenie vzdušného priestoru pre úder (zásobovanie) vojsk USA v Sýrii, aktívnej účasti našich "mimovládiek" pri pokuse o vývoz farebnej revolúcie do Ruska (či skôr oboje naraz)".

***********************

1, To nám autor chce nahovoriť, že establishment (v "očistenej" podobe)je za:

a, Smer-SD + KDH a spolu zabránia napríklad otvoreniu vzdušného priestoru pre úder (zásobovanie) vojsk USA v Sýrii?

b, len Smer-SD, (ak nedaj Boh zostaví vládu sám) tak sa 100% postaví proti celému NATO a USA? A postará sa o uzatvorenie vzdušného priestoru nad Slovenskom pre úder (zásobovanie) vojsk USA v Sýrii?

2,Autor akosi zabúda na fakt, že MVO podľa zákona o Občianskych združeniach (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) sa výslovne zakazuje vykonávať akúkoľvek politickú činnosť! Tento zákon sa nevsťahuje len na:

- na združovanie občanov v politických stranách a politických hnutiach

- na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní

- na združovanie občanov v cirkvách a náboženských spoločnostiach

- na výkon poľovníctva

Čo potom robil Trnka celé svoje funkčné obdobie na GP, keď MVO si tu urobili z OZ pomalý teroristické organizácie?

Nič, len chránil Gorily?

To si autor fakt myslí, že sme natoľko naivní?

Alebo čaká pravdepodobne ako Hrabko na teplý flek (za 2.200 eur + odmeny) nejakého hovorcu "smeráckeho" ministerstva v novej vláde?

PS: Jediný kto snáď dokáže zabrániť vojne v Sýrií je Šanghajský pakt (SCO) o čom svedčia zásadne kroky Ruska a Číny v OSN. Ich tvrdé postavnie sa proti stupidnej rezolúcií proamerických arabských lokajov.

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
17. február 2012, 10:48
Osobu p.Lipšica by som si skôr dávala do kontextu s jeho vyhlásením(neriešim či presným, alebo skutočným, ale čo je isté, že bolo uniknuté), že odíde z politiky (KDH?), keď.... A mne to celé pripomína paralelu s novembrom 1989, pretože pokiaľ sa dobre pamätám, tak aj vtedy chcela omladina komunistických strán riešiť výmenu starej garnitúry. Len im to vtedy nevyšlo celkom ako chceli. Mladú kočku tiež neriešim, hoci jej názory o fungovaní spoločnosti mi veľmi pripomínali fungovanie časti spoločnosti v Španielsku pred občianskou vojnou. Hneď ako tie slová vypustila zo svojich úst som vedela, že dlho nevydrží, lebo sa úplne vymykala z rétoriky tých ostatných. A to zdesenie, ktoré som videla na tvárach diskutujúcich v Hríbovej Lampe hovorilo za všetko. Ozaj a kde je mladý architekt?
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
17. február 2012, 11:06
Inga,Inga furtom sa staviate do polohy vyšetrovateľa a sudcu v jednej osobe. To musíte mať fakt tie najpresnejšie informácie, čo robil ten-ktorý prokurátor i ten generálny, ktorý novinár ide za hovorcu komusi a kdesi. Alebo že by to boli jasnovidecké schopnosti? A to si nezastávam ani Hrabka ani Trnku. A ešte aj vidíte do hláv všetkých predstaviteľov mocností na svete. Ja sa fakt nestačím čudovať, Vašej istote v prezentovaní svojich názorov. A čudujem sa tiež prečo Vaše schopnosti nevyužijete lepšie, ako písaním Vašich sto percentných právd. My tu píšeme svoje pohľady bez toho, že by sme sa navzájom urážali. A nik netvrdí, že má patent na rozum, ale prepáčte, z Vašich slov to len tak srší. A teraz ma môžete začať urážať.... Ja to prežijem :-))))
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
17. február 2012, 13:49

Občas si zapnite rádio a reláciu "Z prvej ruky" a potom s môžeme baviť!

Čo predvádzal dnes Hrabko so Samsonom (ktorého vôbec nemám rada) mi už pripadalo poriadne strelené. Ešte Samson ako pravičiar mi pripadal normálnejší.

2, Ak je raz zakázana politická činnosť OZ zo zákona a oni organizujú politické demonštrácie ako politické strany, tak vám zrejme pripadá normálne?

A normálne je podľa vás aj to, že prokuratúra, ktorá by mala automatický podnet na ministerstvo vnútra a to by malo zrušiť takéto občianske združenie. Ak to robil Kotleba tak ho prenasledovali ako divú sviňu, ale ak to robí Fair-play tak už je to OK?

Pozrite si § 4

Nie sú dovolené združenia

a) ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony;

Navyše minister vnútra ako právnik sa rozhodne v týchto politických lumparinách podporovať MVO, tak mi to, čo sa deje v tomto štáte pripadá úplne strelené!

§12 Združenie zaniká:

(3) Ak ministerstvo zistí, že združenie vyvíja činnosť, a) ktorá je vyhradená politickým stranám a politickým hnutiach alebo organizáciám združujúcim občanov na zárobkovú činnosť alebo na vykonávanie náboženstva alebo viery v cirkvách a náboženských spoločnostiach (§ 1 ods. 3);

viac na:

http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/OddMladezASport/Mladez/1990_83_Z.pdf

V Nemecku rezignuje prezident, že má výhodnejšiu pôžičku na dom, alebo lacnejšiu, či gratis dovolenku.

U nás politici sproste ukradnú miliardy a nič sa nedeje. Alebo sa dajú podplácať finančnými žralokmi a tiež nič sa nedeje.

Nemusí mať každý patent na rozum, ale nesmie si sedieť na vedení a dôjde mu to ak nemá IQ hojdacieho koníka

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
17. február 2012, 14:19
Uvediem úplne strelený príklad flagrantného porušenia zákona o OZ piratskastrana

Úplne si robí vrtuľu zo zákona o OZ napr. Pirátska strana -občianske združenie. Ktorí vyvíjajú politickú činnosť cez OZ Pritom jej predstavitelia kandidujú do parlamentu na kandidátke OĽ a NO predstavitelia

Tak toto je sila:

Slovenská pirátska strana sa zúčastní predčasných volieb 2012 !!!

Po približne dvoch mesiacoch jednaní sme sa dohodli so stranou OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Podarilo sa nám dostať na ich kandidátku dvoch zástupcov slovenských Pirátov:

č. 70 ? Peter Blaščák, Ing., 29 rokov, obchodný zástupca

č. 77 ? Martin Bibko, 22 rokov, študent VŠ

Do volieb ideme s týmto programom:

1. Zaviesť úplnú transparentnosť štátnych financií, samospráv a financovania politických strán....

forum.piratskastrana

Ale v banánovej republike je všetko OK, len nejakej Inge všetko vadí, čo iní zjavne nemôžu pochopiť, prečo?

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
17. február 2012, 15:24
Toľko buričských rečí, toľko emócií, - a nič.
Prečo?
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
18. február 2012, 03:40

"Miss Inga, a Vy prečo nechodíte protestovať "na Gorilu"? Toľko buričských rečí, toľko emócií, - a nič. Prečo?" PZV

*********************************

Keď tieto protesty organizuje Ttvinky Wienky s NOS-áckymi požiadavkami ako je predĺženie Radičovej vlády do septembra (vypísanie nových volieb na september), vymenovanie Čentéša za generálneho prokurátora, alebo odvolanie Harabina. Tak som a priori týmto infantilným protestom dala pá, pá.

Čo ja mám spoločné s bojom modrej Gorily proti ryšavej Gorile? Len nech sa Gorily pobijú medzi sebou!

PS: PZV ako sa má Monča Šipošová?

Boli ste jej zaniesť aspoň teplý čaj?

Alebo je Monča stále len Ftáčnikov problém, keď aj za to berie údajne primátorský plat?

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
18. február 2012, 07:35
V názore na Gorilu sa zhodneme.

V názore na Ftáčnika Šipošovú asi nie, neviem, nebývam tam, zato okrem primátora Ftáčnika tam býva mestský poslanec Vetrík a každý deň tadiaľ chodí do práce starostka Starého mesta Rosová, možno ju prikrmujú, i keď ona radšej trávu a čúčo...:-)
Obrázok používateľa Anonymný
#4
(neuvedené)
18. február 2012, 08:09
Ďakujeme, pán Krpala, za podrobnú analýzu "prečo Gorila" a analýzu protigorilích protestov. Ešte v blogu "Pozor šmýka sa!" som upozornil na to, (aj anton b. to tu potvrdzuje) že ide o umelo "produkovaný" protest, možno konšpiračnú hru tajných služieb, možno politické hry zmariť predčasné voľby.

Z tohto hľadisak sa ukazuje najreálnejšie, že bola použitá možno prvá i druhá hypotéza, ktorú ste tu rozviedli do podrobností.

Nebol to sociálny protest, nebolo to vypúšťanie pary z vriaceho kotla nespokojných s nezamestnanosťou či finančným "tureckým" hospodárením pravicovej vlády.
A to je všetko... Dokonáno jest.

Na koncerte ktorejkoľvek punkovej skupiny je viac hluku a nespokojnosti či výtržníctva fanúškov ako na protigorilích protestoch, ktoré sa už len reprízovo opakujú - a to je dobre.

Nechcime zažiť výbuch z kotla hnevu, aký horí v Grécku. A "nežné novembre či augusty 1968" nno, asi ťažko ťažko, doba je iná...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
18. február 2012, 08:21

Pokiaľ budú protesty riadené MVO typu Teletubbies s Tinky Wienky (mimochodom hlavná organizátorka /v pozadí/ nerada sa dáva oslovať ako Vienková, ale Wink) v čele, tak to je len tele kabaret na odpútanie pozornosti od podstatných veci.

Takými sú:

- 31% nezamestnanosť vysokoškolákov

- nespravodlivosť na každom kroku, nielen vo volebnom, či referendovom systéme

Nikto nespomenie napr.:

- zákaz financovania politických strán zo štátneho rozpočtu

- zákaz masmediálnej a bildbordovej kampane

- uzurpované vlastníctvo výrobných prostriedkov privatizérmi na úkor vysokej nezamestnanosti más s nízkym vzdelaním.

- katastrofálny druhý dôchodkový pilier (chrapúnske okradnutie terajších dôchodcov)

- zlodejský systém zdravotných poisťovni

- rozkradnutie zdravotníckych zariadení a ich postupné zatvárania a tým nedostupnosť k zdravotnej starostlivosti

- stupidné a až zlodejské výsluhové dôchodky pre privilegované vrstvy prisluhovačov

- katastrofálna korupcia na súdoch, prokuratúre, polícií, štátnej správe spojená s elementárnou nevymožiteľnosťou práva

- hlboký prepad úrovne štátnych škôl (a stavu budov a ich vybavenosti)z dôvodu ich podfinancovania

- neriešenie katastrofálnej chudoby v hladových dolinách, rómskych osadách, u bezdomovcov a t.ď.

A takto by som mohla dlho pokračovať.

Zúčastniť sa protestu, aby som pomohla nejakej inej privilegovanej pravicovej skupine sa dostať k moci, považujem za zvrátenosť.

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
18. február 2012, 08:40

Tak teraz musím s vami súhlasiť.

Odloženie volieb je totálna hlúposť najmä, ak sú milióny eur už preinvestovali na tlačenie a distribúciu volebných hárkou a hlasovacích lístkov a obálok (opečiatkovaných). Taktiež poukázané financie na organizáciu volieb.

Za pol roka nie je možné zásadne zmeniť volebný systém, ale len okradnúť štát a tým pádom nás všetkých o ďalšie peniaze z našich daní.

To či kotol hnevu vybuchne je len otázkou času.

Nerada by som zažila rabovanie v obchodoch, reštauračných zariadeniach aké boli po Kaníkových asociálnych reformách.

Potom sa to zvrhne na masové rabovanie a tých 23.000 policajtov môže viesť len štatistiku škôd, ak sa masa viac ako pol milióna chudobných dá do neriadeného pohybu.

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
18. február 2012, 09:28
minulosti a dneska .Zatial co !vybuchy"v 68.a 89. boli vybuchy z rozkose(nebolo nezamestnanych ,zobrakov ,bezdomovcov).Dnesne vybuchy su o holom preziti.Hnev hladnych je ceeelkom o niecom inom. Nezicim Ti aby si ho zazil.Ked Monu a jej podobnych dozenie hlad a zufalstvo k boju o prezitie.Potom pochopis rozdiel medzi "hnevom" a hnevom .
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
18. február 2012, 10:07
"Nechcime zažiť výbuch z kotla hnevu, aký horí v Grécku. A "nežné novembre či augusty 1968" nno, asi ťažko ťažko, doba je iná.. " PZV

"Opat nepochopena realita minulosti a dneska. Zatial co! vybuchy" 68.a 89. boli vybuchy z rozkose(nebolo nezamestnanych, zobrakov, bezdomovcov)." Chatyv Alkov

***********************

Chatyv Alkov žiaľ v tejto veci máte hlbokú pravdu.

Na vyššie uvedenú časť PZV som nereagovala.

Pretože je to absolútne nesúrode zovšeobecnenie.

V Grécku finančnú krízu a najmä katastrofálne zadĺženie vyvolali z 2/3 úplne hlúpe nákupy (na pôžičky) vojenskej techniky, ktorú Grécko vôbec nepotrebuje!

V r. 1974 sa mohli Gréci poučiť, že ak ich napadne členský štát NATO (Turecko), tak každý sa na nich vykašle, tak nemá zmysel sa do kolonizačných vojen (napr. o Cyprus) ani púšťať.

Teraz keď to tieto vojenské dodávky majú splatiť, tak zrazu zistia, že je kasa prázdna.

Tak ako? Znovu si požičať, hoc aj na úroky. Lenže tí, čo požičiavajú, tak majú "demokratické" požiadavky ako je zníženie platov, dôchodkov, zvýšenie nezamestnanosti, a najmä privatizácia. Deformy a la Mikloš!

Rozdiel medzi sprostými Slovákmi a Grékmi bol v tom, že u nás jedine Cigáni demonštrovali a sprostí Slováci si priťahovali opasky!!

SB, SMF a iné nadnárodne inštitúcie si hladili bruška a sprostým Slovákom škrvkalo v nich!

Gréci v státisícových demonštráciach prejavovali dostatočne dôrazný nesúhlas s "reformami", ktoré boli de facto Miklošovské deformy.

Nakoniec ešte Grékom nanútia aj rovnú daň, lebo na Slovensku sa táto hovädina veľkoburžujom osvedčila!

Keď páni plytvajú na zbytočnosti, tak to vždy zaplatí chudoba!

Obrázok používateľa Anonymný
#5
(neuvedené)
18. február 2012, 10:07
davam do pozornosti blogy Milana Spanira, ktory sa zaobera problemom rozkradnutia a vytunelovania Elektrosvitu Nove Zamky. ak to niekomu bude pripominat nieco, co sa stalo v jeho okoli, tak ta podobnost urcite nie je cisto nahodna...

http://vltava66.blog.pravda.sk/2012/02/06/gorila-utoci-iv-alebo-na-muske-novinar-a-jeho-rodina/
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
18. február 2012, 11:14

"Aj o tých zvyšných 259 slovenských podnikoch a pohľadávkach, ktoré FNM SR predal 17. januára 2006 za tri percentá na Cyprus. Keby toto nebolo, máme na vyššie mzdy, dôchodky, zdravotníctvo, školstvo, a pod. Niečím treba začať."

**********************************

Nech autor napíše knihu. Možno si ju pár stovák ľudí kúpi a to bude všetko.

Takéto osudy majú stovky čestných ľudí na Slovensku, ktorí sa neboja napísať pravdu.

Vyššie som napísala: "Protestovať pôjdem len za podstatné a dôležité veci" ako sú:

- katastrofálna korupcia na súdoch, prokuratúre, polícií, štátnej správe spojená s elementárnou nevymožiteľnosťou práva

Všetci vieme v akom príšernom marazme je štát.

Lenže nevieme ako z toho von ak nám cez MVO sem amici tlačia stovky miliónov dolárov na "udržovanie demokracie"

Politici sú natoľko skorumpovaní, že tieto judášske peniaze berú na predvolebnú kampaň.

Ak napíšem, že ústavným zákonom treba presadiť:

- zákaz financovania politických strán zo štátneho rozpočtu

- zákaz masmediálnej a bildbordovej kampane

Tak chcú na mňa hadzať sieť, či navliekať do zvieracie kazajky

Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
19. február 2012, 05:34

Vychádzam z článku Terezy Spencerovej:

"Saláfistický kandidát na egyptského prezidenta Házim Saláh Abú Ismaíl zahájil kampaň "Kupte si čest za pouhých 72 egyptských liber!"

Spočítal si, že roční americká (převážně vojenská) pomoc Egyptu ve výši 1,3 miliardy dolarů se rovná zhruba šesti miliardám egyptských liber, a to když se vydělí zhruba 84 miliony obyvatel země, vyjde právě oněch 72 liber.

Zaplaťte a Ameriky už nebude třeba!

Šajch Házim mimochodem na své stránce Wikipedie navíc tvrdí, že už "předložil 10 projektů ze všech oblastí k překonání většiny problémů egyptského lidu".

Viac na: http://www.literarky.cz/tereza-spencerova/8221-milice-ze-zapadu-libye-se-sjednotily-proti-vlad-a-dali-udalosti-v-regionu

Prepočet pre Slovensko:

Česť Slováka stála len 35 Usd = 26,60 Eura = cca 800 Sk

(190 : 5.440= 35 = 26.60; /podľa súčastneho kurzu Usd/Euro)

Vychádzam z: http://www.poznanie.estranky.sk/clanky/kto-za-koho-kope-cast-2.html

Od roku 1990 dostalo Slovensko spolu 190 mil. USD na rozvoj trhovej ekonomiky, budovanie demokracie a občianskej spoločnosti a na podporu súkromných médií.

Do roku 2003 dostalo Slovensko tiež vojenskú pomoc vo výške 44,2 mil. USD.

Pre porovnanie Ukrajina dostala v roku 2004 celkom 248 mil. USD na podporu demokracie a slobodných volieb.(na podporu oranžistov Juščenka a Timošenkovej.

Britská Konzervatívna strana dostala od NED státisíce britských libier a dolárov na podporu politických strán na Slovensku.

Podporu dostali KDH, SDKÚ, SDĽ a Sociálnodemokratická strana i Mladá demokratická ľavica. Cieľom bolo pred voľbami v 1998 vytvoriť pomocou finančných grantov potenciálnu koalíciu.

" Mladá demokratická ľavica dostala 9.000,00 libier.

" SDĽ dostala v roku 1998 45.000,00 libier

" KDH a SDĽ dostali na nákup výpočtovej techniky 51.000,00 libier v 1998

A koľko sme stratili pri zlodejských privatizáciach?

Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama