Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

OSKAR KREJČÍ


Pre nerovnosť, ktorá bola umelo vytvorená pri transformácii v postsocialistických spoločnostiach, neexistuje rozumné ospravedlnenie.