Dielo júla 2009

Galéria mesta Bratislavy každý mesiac uvádza na svojej stránke Dielo mesiaca. V júli je to zaujímavý artefakt Milana Dobeša Optický reliéf (drevo, sklo, fólia, 1980). Okrem iného aj preto, že, ako v expozé k dielu uvádza riaditeľ galérie Ivan Jančár, práve v júli sa Milan Dobeš, jedna z najvýznamnejších osobností svetového konštruktivizmu a kinetického umenia, dožíva okrúhleho životného jubilea.
Počet zobrazení: 1615

Galéria mesta Bratislavy každý mesiac uvádza na svojej stránke Dielo mesiaca. V júli je to zaujímavý artefakt Milana Dobeša Optický reliéf (drevo, sklo, fólia, 1980). Okrem iného aj preto, že, ako v expozé k dielu uvádza riaditeľ galérie Ivan Jančár, práve v júli sa Milan Dobeš, jedna z najvýznamnejších osobností svetového konštruktivizmu a kinetického umenia, dožíva okrúhleho životného jubilea.

Milan Dobeš sa narodil 29. júla 1929 v Přerove a po štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. L. Čemický, B. Hoffstädter, D. Milly) zostal žiť v našom hlavnom meste. Spočiatku sa venoval impresívne ladeným obrazom prevažne s témou Bratislavy, pôsobil aj ako scénograf vo Vysokoškolskom umeleckom súbore, ale od roku 1961 sa už koncentroval na vizuálno-kinetické a svetelno-kinetické objekty. Prezentoval ich v mnohých významných svetových múzeách a galériách a Európska kultúrna spoločnosťou založila v roku 2001 v Bratislave Múzeum Milana Dobeša.

V stálej expozícií Galérie mesta Bratislavy v Pálffyho paláci je od Milana Dobeša vystavené dielo Optický kinetický reliéf. Okrem toho GMB vystavuje na nádvorí Mirbachovho paláca jeho veľkorozmerný objekt Reflexný reliéf II.z roku 1993 , ktorý galérii v roku 1999 darovala Európska kultúrna spoločnosť. Do októbra 2009 je však nádvorie pre rekonštrukciu uzavreté.

Základným problémom tvorby Milana Dobeša sa stalo vyjadrenie pohybu v rámci výtvarného diela, jeho reálne i iluzívne pôsobenie na diváka, ktorého odraz je mierne deformovaný na konvexných a konkávnych tvarov objektu, uvádza ďalej Ivan Jančár. Upozorňuje aj na dôležitosť využitia prirodzeného aj umelého svetla v Dobešovej tvorbe, prácu nielen s vertikálnym a horizontálnym pohybom, ale aj pohybom smerom dovnútra diela. Dôležité je upozornenie na umelcovu snahu o zmenu vnímania priestoru, veľmi jemne používanú farebnú škálu, čo znásobuje emotívne pôsobenie diel.
Zdroj: www.gmb.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984