Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

OSKAR KREJČÍ


Korupcia je prirodzenosťou kapitalizmu, druhou stranou mince slobodného podnikania.