Reklama
Odmena za nákup na ZľavaDňa
Reklama

EGON BONDY


Triedny boj je nepretržite vedený vládnúcou triedou proti ovládaným a vykorisťovaným.