Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ

K Manifestu komunistickej strany sa budeme neustále vracať, pretože vysvetľuje základnú tendenciu kapitalizmu - globalizáciu.