Reklama
Reklama

Aktuálna prednáška Telesá v blízkosti Zeme, prednáša: RNDr. Juraj Tóth, PhD.

štvrtok, 21. február 2013 - 17:00

Aktuálná prednáška

venovaná asteroidom / meteoroidom, ktoré sa dostavajú do blízkosti Zeme

prednáša: RNDr. Juraj Tóth, PhD.,  z Astronomického observatória FMFI UK

v Objavovni SNM-PM na Vajanského nábr. 2, Bratislava

Tyzdenne zobrazenia: 
3
Mesacne zobrazenia: 
16