Klub Nového slova s Rudolfom Převrátilom a Michaelom Hauserom: Prežije kapitalizmus svoju poslednú krízu?

streda, 12. jún 2013 - 16:30

klub_aj_fss.jpg
P O Z V Á N K A

na diskusiu

Prežije kapitalizmus svoju poslednú krízu?

s Rudolfom Převrátilom
a Michaelom Hauserom

o knihách

Davida HARVEYHO: Záhada kapitálu
a

Michaela HAUSERA: Kapitalismus jako zombie

Podujatie sa uskutoční 12. júna 2013 (streda)

16.30 na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave

 

        www.noveslovo.sk    www.futurologia.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984