Odborný seminár Ako prežiť na našej novej nehostinnej planéte?

utorok, 18. jún 2013 - 16:00

fss.jpg
Expertízny a edukačný inštitút Paneurópskej vysokej školy

 Futurologická spoločnosť na Slovensku SKVR ZSVTS

Vás pozývajú na odborný seminár pri príležitosti
20.výročia Futurologickej spoločnosti na Slovensku

"Ako prežiť na našej novej nehostinnej planéte?“

Úvodné slovo: Doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.
Koreferát: h. PhDr. Ivan Bajer, CSc.
Diskusia

Prezentácia knihy Bill McKibben Zeemě (Paseka 2013).

Termín konania:
Utorok, 18.6.2013 o 16.00 hod.,

poslucháreň P5,
PEVŠ, ul. Tematínska  č. 10, Petržalka

  fss2.jpg

Akcia VS 30 205                              Ladislav Hohoš, predseda

 


Bill McKibben: ZEEMĚ. Jak přežít na naší nové nehostinné planete. Nakladatelství Paseka, 2013

Koncentrácia COv atmosfére aktuálne dosiahla 400 ppm (tento údaj vyjadruje parts per million, t.j. počet molekúl COna milión molekúl vzduchu, toto množstvo bolo v minulosti stabilné 350 ppm). Popredný predstaviteľ ekologických iniciatív (Step It Up a 350.org) pozmenil názov našej planéty o jedno písmeno, aby vyjadril, že naša planéta je v súčasnosti kvalitatívne iná než bola ešte v šesťdesiatych rokoch. Zem sa za štyridsať rokov zásadne zmenila, žijeme menej v oáze a viac na púšti: svet neskončil, ale ten, ktorý poznáme, skončil, hoci si to ešte celkom neuvedomujeme. Predstavujeme si, že žijeme na starej známej planéte, na ktorej narušenia poriadku sú niečím náhodným a mimoriadnym. Ide o  začiatok premeny oveľa väčšej a zásadnejšej, než boli všetky ostatné, ktoré poznáme z písaných dejín ľudstva. Všade dochádza k  rozsiahlym zmenám – viac hromov, viac bleskov, menej ľadu. Globálne otepľovanie je vlastne akýsi obrovský experiment: nikdy sme ho nezažili a teda nevieme, ako bude prebiehať. Celosvetová konferencia v Kodani v roku 2009 v podstate zlyhala. Rast teplôt vyvolaný aktivitami ľudí má za následok efekty spätnej väzby v prírode, ktoré môžu byť rovnako alebo ešte viac katastrofické, pretože sú nezvratné, ako napríklad narastajúce množstvá metanu v atmosfére. Sama civilizácia modernity, založená na priemyselnej revolúcii na báze exploatácie fosílnych palív, je ohrozená. Jednak vyčerpaním fosílnych palív, jednak poklesom úrody a produkcie potravím.

            Na našom malom Slovensku stačí sledovať večerné televízne správy a dozvieme sa o nežiadúcich zmenách počasia a lokálnych katastrofách vyvolaných globálnym otepľovaním.  Futurológovia by mali mať predstih pred budúcnosťou, aby sa dokázali v smere zmien orientovať, avšak budúcnosť nás dostihla a hrozí, že nás predbehne resp. budeme jej vystavení na pospas bez možnosti niečo zmeniť (po dosiahnutí kritického momentu).

 

Ladislav Hohoš

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984