Diskusia s Michalom Polákom: Čo vyplýva z triednej mapy vyspelej kapitalistickej spoločnosti?

streda, 26. jún 2013 - 16:30

plagat_mp.jpg

Michal Polák: Trieda, nadprodukt a deľba práce. Postmarxovský prieskum

polakobalka.jpgKarl Marx očakával, že robotnícka trieda vytvorí „hnutie obrovskej väčšiny v záujme obrovskej väčšiny“. Ale takéto hnutie v skutočnosti nikdy a nikde nevzniklo. Prinajmenšom jedným z dôvodov je, že tradičná marxistická predstava o spoločnosti polarizovanej do dvoch znepriatelených tried sa veľmi nezhoduje s dnešnou rôznorodou a komplexnou spoločnosťou. Michal Polák sa v tejto knihe snaží zájsť za hranice prísneho dvojtriedneho modelu a viac sa priblížiť empirickej realite. V priebehu tohto procesu autor nanovo skúma samotné základy marxistickej teórie a okrem iného ukazuje, že sraffovská kritika pracovnej teórie hodnoty sa dá plodným spôsobom vykladať aj ako jej zovšeobecnenie. Hoci autor zostáva verný marxovskému duchu, prichádza s viacerými originálnymi a vynaliezavými rozšíreniami tradičných pojmov, čo mu nakoniec umožňuje vytvoriť lepší vysvetľovací priestor pre rozmanitosť „triednej mapy“ vyspelých kapitalistických spoločností.
Palgrave Macmillan, 17. mája 2013, 272 strán

Kniha Michala Poláka Class, Surplus, and the Division of Labour. A Post-Marxian Exploration vyšla v anglickom jazyku. Objednať si ju možno na http://www.megabooks.sk/

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984