Diskusia s prof. Rodneym G. Pefferom na tému Marx, morálka a ľudské práva v 21. storočí

piatok, 2. august 2013 - 19:00

Klub Nového slova a občianske združenie Utopia

Vás pozývajú na diskusiu 

MARX, MORÁLKA A ĽUDSKÉ PRÁVA V 21. STOROČÍ

Hlavným hosťom diskusného večera

je americký profesor filozofie Dr. Rodney G. Peffer z Univerzity of San Diego.


Úvodné slová:

PhDr. Ľuboš Blaha, PhD., politológ, filozof a poslanec NR SR, autor kníh Späť k Marxovi?,
Sociálna spravodlivosť a identita a Matrix kapitalizmu

MSc. Michal Polák, PhD., filozof a ekonóm, autor kníh Class, Surplus, and the Division
of Labour: A Post-Marxian Exploration a Hlavou proti vetru

Mgr. Marián Sekerák, politológ, autor knihy Ekonomická demokracia. Dejiny, teória, prax

Moderátorka:
Alena Krempaská, ľudsko-právna aktivistka, Inštitút ľudských práv

Podujatie sa uskutoční v piatok 2. augusta o 19.00
v bare Lodenica (Botanická 7 v Bratislave). Vstup voľný.

diskusia_pfeffer.jpgDr. Rodney G. Peffer patrí medzi popredných predstaviteľov humanistického neomarxizmu v súčasnej politickej a sociálnej filozofii. Rodney G. Peffer, podobne ako mnohí iní filozofi analytického marxizmu humanistickej vetvy, odmietol Marxov explicitný anti-moralizmus spojený teóriami distributívnej spravodlivosti, a na pôde analytickej filozofie, marxistickej tradície a morálnej teórie analyzoval Marxa originálnym a inšpiratívnym spôsobom. Svoje myšlienky zhrnul do 526-stranovej knihy "Marxism, Morality, and Social Justice" (Princeton University Press, 1990). Prof. Peffer v súčasnosti pripravuje monografiu s názvom "World Justice: Economy, Ecology, and Human Rights in an International Context".

Pozývame všetkých, ktorí sa zaujímajú o morálnu, sociálnu a politickú filozofiu, o súčasné teórie spravodlivosti, ľudských práv a moderné neomarxistické myšlienky (napr. model trhového socializmu). 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984