Konferencia: Sociálne zmeny a premeny civilizácie

pondelok, 12. november 2012 - 14:45 to piatok, 16. november 2012 - 15:30


 

Centrum globálních studií AV ČR a UK (Praha),
Ústav politických vied SAV (Bratislava),
Futurologická spoločnosť na Slovensku,
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK (Bratislava),
Sociologický ústav AV ČR (Praha),
Centrum současného umění DOX (Praha)
Slovenská asociácia Rímskeho klubu

Vás zvou na
Vás pozývajú  na

12. ročník konference „Filosofie a sociální vědy“,
v letošním roce na téma

„Sociální změny a proměny civilizace“
„Sociálne zmeny a premeny civilizácie“

Součástí konference bude vernisáž výstavy
„Kartografie změny: příběhy sociální změny“

 

Program

Praha: pondělí a úterý 12. – 13. 11. 2012
Bratislava: středa až pátek 14. – 16. 11. 2012

Pondělí, 12. 11.
Praha, Centrum současného umění DOX (Poupětova 1, Praha 7)

13:45 Úvodní slova
Marek Hrubec (Centra globálních studií AV ČR a UK)
Tomáš Kostelecký (Sociologický ústav AV ČR)

14:00 – 15:30 Sociální změny a protesty
Radek Buben (Filozofická fakulta UK, Praha), Antikapitalistická vlna v Latinské Americe
Martin Brabec (Centrum globálních studií AV ČR a UK, Praha), Kapitalismus, trh a dynamika sociální změny
Ondřej Císař, Kateřina Vráblíková (Filozofická fakulta UK, Praha a Sociologický ústav AV ČR, Praha), Nespokojenost a protest v České republice

15:45 – 17:30 Panelová diskuse
Jaroslav Anděl (umělecký ředitel Centra současného umění DOX)
Stanislav Štech (prorektor Univerzity Karlovy v Praze)
Jaroslav Zavadil (předseda ČMKOS)
Tomáš Tožička (občanská iniciativa Alternativa zdola)
Jan Májíček (občanská iniciativa ProAlt)

18:00 – 20:00 Vernisáž výstavy „Kartografie změny: příběhy sociální změny“
Performance

Úterý 13. 11.
Praha, Akademické konferenční centrum (Husova 4a, Praha 1)

10:00 – 11:30 Předpoklady sociální změny
Petr Bláha (Filozofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem), O současné touze po změně
Zdeněk Vopat (Centrum globálních studií AV ČR a UK, Praha), Vliv internetu na protestní hnutí
Martin Šimsa (Filozofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem), Změna, reformy a revoluce v českém demokratickém diskursu

11:45 – 13:15 Kritická teorie sociálních a civilizačních změn
Oleg Suša (Centrum globálních studií AV ČR a UK, Praha), Civilizace v krizi a riziko
Ondřej Štěch (Filosofický ústav AV ČR, Praha), K možnostem institucionalizace sociální změny
Mikuláš Havran (Filozofická fakulta UK, Praha), Sociální změna a sociální soudržnost

14:30 – 16:00 Sociální změny v evropském a českém diskurzu
Jiří Loudín (Filosofický ústav AV ČR, Praha), Evropa jako proměna. Mezi eustalgií a transformismem
Vlastimil Hála (Centrum globálních studií AV ČR a UK, Praha), Utváření společných evropských hodnot
Václav Novotný (Občanská futurologická společnost, Praha), Hospodářská krize v podmínkách globalizace

16:15 – 17:45 Dlouhodobé a skryté sociální změny
Tomáš Kostelecký (Sociologický ústav AV ČR, Praha), Sociální změny viditelné a neviditelné
Miloš Havelka (Fakulta humanitních studií UK, Praha), Tradice, změna a reprodukce
Johann P. Arnason (Fakulta humanitních studií UK, Praha), Civilizační změny: Evropa a Asie opět na rozcestí

18:00 – 19:30 Prezentace nové knihy Krize a politické křižovatky: rozhovory s českými politickými teoretiky
Jan Rovenský a spoluautoři knihy

Streda, 14. 11.
Konferencia v Bratislave sa koná pod záštitou predsedu Národnej rady SR pána Pavla Pašku
Bratislava, Malé kongresové centrum VEDY,vydavateľstva SAV (Štefánikova 3)

13:00 – 13:15 Úvodné slová
Miroslav Pekník (Ústav politických vied SAV, Bratislava)
Karol Nemoga (Slovenská asociácia Rímskeho klubu)

13:30 – 15:30 Plenárne prednášky
moderuje Miroslav Pekník
Ladislav Hohoš (Filozofická fakulta UK, Bratislava), Problém revolúcie v biopolitickom kontexte
Marek Hrubec (Centrum globálních studií AV ČR a UK, Praha), Zdroje civilizační krize a následné sociální konflikty

15:45 – 17:45 Plenárne prednášky
moderuje Peter Dinuš
Peter Stanek (Ekonomický ústav SAV, Bratislava), Globálna kríza a kontrolovaná spoločnosť
Ilona Švihlíková (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha), Kořeny a implikace současné ekonomické krize

18:00 – 19:00 Panelová diskusia o aktuálnych sociálnych zmenách
Ľuboš Blaha (predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti)
Koloman Ivanička (Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR)
Ladislav Kiczko (Filozofická fakulta UK, Bratislava) – (aj) moderátor
Martin Muránsky (Filozofický ústav SAV)

Štvrtok, 15. 11.
Bratislava, Malé kongresové centrum VEDY, vydavateľstva SAV (Štefánikova 3)

9:00 – 11:00  Politická filozofia a politická ekonómia pre 21. storočie
moderuje Marek Hrubec
František Novosád (Filozofický ústav SAV, Bratislava), O nevyhnutnosti a nemožnosti systémovej zmeny
Peter Dinuš (Ústav politických vied SAV, Bratislava), O politickom presadzovaní antikapitalistickej alternatívy
Martin Profant (Filosofický ústav AV ČR, Praha), Vzdělání a linie vyloučení
Milan Šikula (Ekonomický ústav SAV, Bratislava), Problémy obsahovej a metodologickej inovácie ekonomickej vedy

11:15 – 12:45 Kritická teória sociálnych zmien v globalizujúcom svete
moderuje Jozef Lysý
Milan Kreuzzieger (Centrum globálních studií AV ČR a UK, Praha), Kultura kontra neoliberalismus: kritika autoritářství a thatcherismu
František Škvrnda (Ekonomická univerzita, Bratislava), Sociálne zmeny bezpečnosti v 21. storočí vo svetle kritických teórií
Zuzana Uhde (Sociologický ústav AV ČR, Praha), Ekonomická participace jako cesta k genderové rovnosti?

14:00 – 15:30 Kritická teória sociálnych zmien
moderuje Ladislav Hohoš
Jozef Lysý (Pedagogická fakulta UK, Bratislava), Sociálne ocenenie: vysoko nepravdepodobná udalosť?
Michal Pullmann (Filozofická fakulta UK, Praha), Jednotně k nerovnosti? Pozdně normalizační společnost a polistopadová transformace
Michael Hauser (Pedagogická fakulta UK, Praha), Principy nové civilizace

15:45 – 17:15 Kritická teória sociálnych zmien
moderuje František Škvrnda
Lubomír Dunaj (Filozofická fakulta UK, Bratislava), Teória spravodlivosti ako Gesellschaftsanalyse
Ondřej Lánský (Centrum globálních studií AV ČR a UK, Praha), Perspektiva filosofie osvobození
Ivan Buraj (Filozofická fakulta UK, Bratislava), Filozofia zmeny

Piatok, 16. 11.
Bratislava, Malé kongresové centrum VEDY,vydavateľstva SAV (Štefánikova 3)

9:00 – 10:30 Spôsoby presadzovania ekonomickej demokracie
moderuje Peter Dinuš
Erik Leško (Filozofická fakulta UKF, Nitra), Globalizácia ako politika depolitizácie. K post-marxistickej kritike neoliberálnej reifikácie
Dominika Dinušová (Filozofická fakulta UK, Bratislava), Globálny kapitalizmus alebo medzinárodný imperializmus?
Ivan Bajer (Futurologická spoločnosť na Slovensku), Spor o nové vládnutie a globálna vodná kríza

10:45 – 12:15 Sociálna filozofia a politická ekonómia pre 21. storočie
moderuje Marek Hrubec
Martin Solík (Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava), Uznanie, kultúrne uznanie a sociálna spravodlivosť
Peter Takáč (Filozofická fakulta UK, Bratislava), Nespokojnosť v liberálnej demokracii
Kristína Šabíková (Filozofická fakulta UK, Bratislava), K  problematike záväzkov globálnej spravodlivosti

12:30 – 14:00  Spôsoby presadzovania antikapitalistickej alternatívy
moderuje Ladislav Hohoš
Peter Nedoroščík (skupina Utopia, Bratislava), Participácia kontra deliberácia - rozpor v koncepte radikálnej demokracie?
David Sulík (Národná banka Slovenska), Asociačné usporiadanie ekonomiky – zmluvná ekonomika
Albín Bella (Filozofický  ústav SAV, Bratislava), Participatívna ekonomika – kooperácia vytláča konkurenciu

14:00 – 14.30 Záverečná diskusia

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984