Odborný seminár - Emil Páleš: Náuka o dejinných cykloch ako futurológia staroveku

utorok, 15. október 2013 - 16:00
pales.jpg

RNDr. Emil Páleš, CSc.: Náuka o dejinných cykloch ako futurológia staroveku
     Každá klasická civilizácia mala svoje predstavy o cyklickej kvalitatívnej štruktúre času – o pravidelnom striedaní epoch rôzneho typu, ktoré sa popisovali ako striedavé „vládnutie bohov“. Na západe sa tradovala predstava (pochádzajúca zo starého Babylonu) o siedmich archanjeloch, ktorí cyklicky inšpirujú svet. Dr. Páleš dôkladne preskúmal túto náboženskú tradíciu a zistil, že popisuje reálne historické rytmy a vlny kultúry – umeleckých štýlov, vedeckých paradigiem, typov náboženstva, filozofie a usporiadania spoločnosti. Sú to približné, ale štatisticky významné rytmy, v niektorých prípadoch veľmi výrazné. Náuka starobabylonských kňazov je fakticky najúspešnejšou futurologickou teóriou, pretože dokázala sformulovať úspešné dlhodobé predpovede vývoja sveta na tisícročia vopred. Príčina týchto dejinných rytmov nám nie je známa. Obsahovo a poradím archetypov však vykazujú veľa podobností s tým, čo pozorujeme vo vývinovej psychológii jednotlivca. Starovekí kňazi možno vypozorovali zákonitosti kolektívnej psychológie, ktoré by sa mohli stať dôležitou zložkou aj v uvažovaní moderného futurológa.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984