Klub Nového slova s filozofmi Františkom Novosádom a Dagmar Smrekovou: O užitočnosti a škodlivosti sociálnych teórií

štvrtok, 7. november 2013 - 17:00

noveslovoposter.jpg

dejiny_myslenia.jpgFrantišek Novosád, Dagmar Smreková (eds.): Dejiny sociálneho a politického myslenia

Dlho očakávaná kolektívna publikácia je určená nielen pre študentov humanitných odborov, ale tiež pre tých, ktorých zaujíma vývoj sociálno-politických ideí a prúdov od antiky po dnešok, nevynímajúc kontext čínskeho a islamského uvažovania o spoločnosti. V 46 kapitolách predstavujú jednotliví autori všeobecné charakteristiky myslenia určitých dejinných období, podrobnejšiu analýzu myslenia konkrétnych filozofov či významné ideové prúdy formujúce spôsob uvažovania o spoločnosti. Zjednocujúcim podtextom celej publikácie je hľadanie odpovedí na otázky Čo je spoločnosť? ; Prečo je dnes štát kľúčovou formou organizácie spoločnosti? ; Ako sa vykonáva moc v globalizujúcom sa svete? , ktoré sa v rámci postupného odhaľovania vývoja sociálno-politického myslenia a dejinných súvislostí čitateľovi vynárajú.
Kalligram, 2013, 797 strán

                              

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984