Konferencia Sociálne zmeny: revolúcia a transformácia

pondelok, 4. november 2013 - 17:00 to streda, 6. november 2013 - 20:00

centrum.jpg
Centrum globálních studií,
společné pracoviště Filosofického ústavu AV ČR
a Univerzity Karlovy v Praze,

ve spolupráci se slovenskými partnery,

Katedra politológie a európskych štúdií a Katedra filozofie
Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, Bratislava,
Futurologická spoločnosť na Slovensku,
Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě,

Vás zve na konferenci
SOCIÁLNÍ ZMÉNY: REVOLUCE A TRANSFORMACE
4. – 6. 11. 2013, Praha
18. – 20. 11. 2013, Nitra

PROGRAM: PRAHA
Pražský program bude probíhat na třech adresách:
pondělí 4. 11., Akademie věd, Jilská 1, Praha 1
úterý až středa 5. – 6. 11., Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1
středa 6. 11. od 18:00, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Pondělí, 4. 11.
Akademie věd ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost ve 2. patře

17:00 – 19:00
Ambivalence společenských změn
Miluš Kotišová, I-volby, Nový politický úděl: komunikace velké škály
Michael Hauser, Filosofický ústav AV ČR, Revoluce proti revoluci
Miroslav Tejkl, Zastupitelstvo PK, Civilizace dluhu nebo ztráta potenciálu
Antonín Kosík, Filosofický ústav AV ČR, Erupce a korupce

Úterý, 5. 11.
Akademie věd ČR, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

9:15 – 9:30
Ondřej Ševeček, ředitel Filosofického ústavu AV ČR, Uvítací slovo
Marek Hrubec, ředitel Centra globálních studií AV ČR a UK, Úvodní slovo

9:30 – 11:00
Participační změny a přímá demokracie
Jiří Polák, Direct Democracy Organization, Jsou politické strany nutné pro řízení státu?
Václav Vorel, Direct Democracy Organization, Vědomé cesty ke vzájemnosti
Josef Mrázek, Direct Democracy Organization, Snahy o autoregulaci politického systému

11:10 – 12:40
Překonávání globálních kontradikcí
Ladislav Hohoš, Filozofická fakulta UK v Bratislave, Pokus o výhľad do budúcnosti kapitalizmu
Ondřej Lánský, Centrum globálních studií AV ČR a UK, Odkaz evropské emancipace v perspektivě jihoamerické filosofie osvobození
Lukáš Kantor, Fakulta sociálních věd UK v Praze, Bilderberg Group - mainstreamizace jednoho tabu?

14:00 – 15: 30
Krize – civilizační a environmentální
Richard Sťahel, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Vnútorné a vonkajšie príčiny súčasnej krízy
Oleg Suša, Centrum globálních studií AV ČR a UK, Krize, globální civilizace, rizika, konflikty
Ivan Dubnička, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Environmentálna vízia a dezilúzia

15:40 – 17:00
Sociální hnutí a civilizace
Jan Keller, Ostravská univerzita, Občanská společnost a sociální hnutí. Kritický pohled
Johann. P. Arnason, Fakulta humanitních studií UK v Praze, Revoluce jako civilizační fenomén: Genealogické a komparativní úvahy

17:10 – 18:40
Panelová diskuse: Revoluce a transformace
Pavel Baran, místopředseda Akademie věd ČR
Tomáš Kostelecký, ředitel Sociologického ústavu AV ČR
Radek Buben, ředitel Ústavu politologie FF UK v Praze

Středa, 6. 11.
Akademie věd ČR, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

9:30 – 10:30
Ideologie sociální změny
Vlastimil Hála, Centrum globálních studií AV ČR a UK, Ideologická funkce institucionalizované paměti
Václav Exner, Klub společenských věd, K ideologii sociální změny

10:40 – 12:10
Podoby společenských změn
Svetozár Krno, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nevyhnutnosť a náhoda při zásadných spoločenských změnách
Ondřej Štěch, Filosofický ústav AV ČR, Reformní impulz latinského křesťanstva
Lucie Cviklová, Anglo-American University, Kulturní a sexuální identita ve světle mezinárodních právních a společenských změn

13:30 – 15:00
Boje o sociální uznání
Jozef Lysý, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Preventívna demokracia a problém uznania
Zuzana Uhde, Sociologický ústav AV ČR, Revoluční transformace genderové dělby práce prostřednictvím nepodmíněného základního příjmu
Ľubomír Dunaj, Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania, Prešovská univerzita v Prešove, Patológie právnej slobody ako charakteristické črty transformácie po roku 1989

15:10 – 16:40
Rozpory kapitalismu
Peter Dinuš, Ústav politických vied SAV, O predpokladoch politického presazovania antikapitalistickej alternatívy
Michael Kroh, Komora evropských poradců, Má současný kapitalismus systémovou alternativu?
Peter Kužel, Filosofický ústav AV ČR, Marxova teorie krizí a její význam pro dnešní společnost

18:00 – 20:00
Centrum současného umění DOX (Poupětova 1, Praha 7)

Manifest kosmopolitní moderny: inteligibilní umění
Milan Kreuzzieger, Centrum globálních studií AV ČR a UK
Federico Díaz, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

_______________

Program konference na univerzitě v Nitre
bude týden před konferencí k dispozici na webových stránkách http://cgs.flu.cas.cz
Abstrakty všech příspěvků budou na stejné webové stránce.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984