Diskusné fórum - Humanistická ekonomika: reálna alternatíva voči súčasnému kapitalizmu

pondelok, 16. december 2013 - 16:30


asa_kns.jpg
Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova

Vás  POZÝVA  na diskusné fórum na tému:

Humanistická ekonomika:
reálna alternatíva voči súčasnému kapitalizmu

 

Podujatie sa uskutoční:
dňa 16. decembra 2013 (pondelok) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA 
Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

Program:

1/ Otvorenie a úvodné slovo             zástupca Inštitútu ASA
2/ Hlavný referát:                              h. Prof. Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc.
3/ Diskusia                                         pozvaní hostia     
4/ Záver                                             zástupca Inštitútu ASA

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984