Panelová diskusia FSS – Ľuboš Blaha, Michal Polák: Slovensko, Európa a budúcnosť

pondelok, 3. február 2014 - 16:00

asa_fss_kns.jpg
Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS)
sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie
Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

Vás pozýva v rámci konferencie
Slovensko z pohľadu futurológie
na panelovú diskusiu

SLOVENSKO, EURÓPA A BUDÚCNOSŤ

PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. (predseda výboru NR SR pre európske záležitosti)
Michal Polák, BSc, MSc, PhD.
Moderuje doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.

V pondelok 3. februára 2014 o 16.00
na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave,
malá zasadačka I. posch.


www.futurologia.sk
www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984