Róbert Vokál: Moja cesta do vesmíru a budúcnosť suborbitálnych letov

štvrtok, 10. apríl 2014 - 17:30

vokal_kozm_2014.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984