Reklama
Reklama

Ivan David

Jednou z najväčších sabotáží v našej spoločnosti je depolitizácia spoločnosti.