Zhromaždenie Nechceme základne NATO na Slovensku

štvrtok, 12. marec 2015 - 17:00

Ján Čarnogurský, 23. februára 2015:

Zhromaždenie občanov proti základniam NATO na Slovensku má určené miesto aj čas. Uskutoční sa vo štvrtok 12. marca od 17.00 hod na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.

Zhromaždenie sa bude konať pod heslom Nechceme základne NATO na Slovensku. Je ohlásené na Miestnom úrade Bratislava Staré Mesto a tým sú splnené zákonné požiadavky na jeho uskutočnenie. Pre vyslanie verejného signálu, že nechceme základne NATO na Slovensku je najvyšší čas. Práve v týchto dňoch ohlásil minister obrany Glváč, že na Slovensku už vojaci NATO sú a pripravujú cvičenie. Pokiaľ by išlo len o cvičenie, prosím. Ale aby sa nestalo, že jedno cvičenie bude nadväzovať na druhé a vojakov NATO tu budeme mať trvale. Posielajte toto oznámenie aj na iné sociálne siete a rozširujte ho ako sa len dá. Nech nás bude na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 12. marca čím viac. Inak sa môže stať, že sa ocitneme vo vojne a ani sa nenazdáme.

Pre tých, ktorí by chceli zorganizovať samostatné verejné zhromaždenie proti základniam NATO, uvádzam vzor ohlásenia na miestny úrad, mesta či mestskej časti. Vybodkované údaje doplňte podľa miestnych pomerov.

Podľa § 5 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve oznamujem, že dňa ........... od ........ hodiny (s predpokladom ukončenia do .......... hod) chcem/chceme usporiadať zhromaždenie občanov proti umiestneniu vojenskej základne NATO na území Slovenska. Zhromaždenie sa uskutoční na .............. Predpokladám/me, že zhromaždenia sa zúčastní asi ........ osôb. Na mieste zhromaždenia bude ..... usporiadateľov a budú označení bielou páskou na ľavom ramene.
Kontaktné údaje zvolávateľa :
XY, nar. ....., rodné číslo......
Trvale bytom ....
Telefón.........
Dňa .....
Podpis ..............................

Zdroj: https://www.facebook.com

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984