Konferencia k 110. výročiu narodenia Laca Novomeského

pondelok, 23. marec 2015 - 13:00

novomesky.jpg
Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova, Spoločnosťou Laca Novomeského, Ústavom politických vied Slovenskej akadémie vied, Univerzitou Komenského, Vydavateľstvom Slovenský spisovateľ, Spolkom slovenských spisovateľov, Mladými sociálnymi demokratmi, Bratislava 2018: European Youth Capital City, stránkou Nezávislí, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov

Vás  POZÝVA  na podujatie:

Konferencia k 110. výročiu narodenia Laca Novomeského

 

Záštitu nad konferenciou prevzali: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Spolok slovenských spisovateľov.

___________________________________________________________________________

Podujatie sa uskutoční:
dňa 23. marca 2015 (pondelok) o 13:00 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA  (I. poschodie)
Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

Program:

13:00    Otvorenie:   doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.

I. panel            13:15 - 14:00
13:15    Mgr. Marián Grupač:                             Básnik Laco Novomeský – ortieľ vznešeného šialenstva
13:30    prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.:           Dilemy Laca Novomeského 

14:00 – 14:10 - hudobná prestávka: Ing. Matej Kubriczký: Zhudobnené básne Laca Novomeského

II. panel           14:20 - 15:20
14:20     Bc. Lukáš Perný                                  Modernista, ktorý chcel zmeniť slovenské myslenie
14:35     Mgr. Jana Sivičeková:                        Analýza publikačnej činnosti L. Novomeského v DAVe
14:50     Bc. Veronika Pivarčiová:                    Úloha spisovateľov v spoločnosti podľa Novomeského
14:05     Mgr. Jaroslava Smejkalová:              Raná básnická tvorba L. Novomeského v kontexte českého poetizmu
15:20     Mgr. art., Mgr. Silvia Ruppeldtová:      Prekliaty básnik Laco Novomeský

Diskusia          15:20 - 16:00

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984