Reklama
Reklama

Poslanec Nesrovnal by za rozpočet primátora Nesrovnala nehlasoval

Počet zobrazení: 2902

Ak by minulom období dostal Ivo Nesrovnal na stôl rozpočet v takej kvalite, ako ho aktuálne pripravil on sám, určite by zaňho nehlasoval.

Štyri roky bol Ivo Nesrovnal predsedom finančnej komisie mesta. Každý rok trval na tom, aby sa do rozpočtu doplnili požiadavky komisie, inak za neho nemôže hlasovať. Keď sa stal primátorom, už zrazu nie je dôležitá kvalita rozpočtu a ide mu len o jedno: Rozpočet musí byť schválený.

m._ftacnik_2.jpgPrečo Bratislava ešte nemá schválený rozpočet? Primátor Nesrovnal sa vyhovára na mňa, že som mu nechal zle pripravený rozpočet, ale nikdy nehovorí o sebe. Keby bolo aj pravdou, že bol nami pripravený rozpočet taký zlý, ako sa ho snaží odprezentovať, prečo nepripravil vlastný, úplne nový? Pri tom sa stačí pozrieť na novozvolenú primátorku Prešova, ktorá odložila do zásuvky rozpočet pripravený jej predchodcom Hagyarim, pripravila vlastný návrh a už ho aj poslanci schválili. Žiaľ, primátor Nesrovnal ani po štyroch rokoch práce vo finančnej komisii rozpočtu nerozumie a preto predložil návrh rozpočtu, ktorý zvyšuje zadlženie mesta, počíta s nereálnymi príjmami z dividend a z predaja majetku a výrazne kráti výdavky na mestskú hromadnú dopravu, cyklistickú dopravu, kamerový systém, čo všetko boli aj priority poslanca Nesrovnala.

Primátor nie je schopný zapracovať pripomienky poslancov

Poslanci sa vyjadrili, že za taký rozpočet nemôžu hlasovať a nezaradili ho do programu zastupiteľstva. Reakcia primátora je taká, že odmieta zapracovať do rozpočtu pripomienky poslancov a predložiť ho znovu koncom apríla, ale stále trvá na tom, aby čo najskôr schválili jeho návrh. Preto sa poslanci rozhodli, že zásadne prepracujú primátorov návrh rozpočtu, pretože podľa všetkého on to nie je schopný.

Pritom situácia v roku 2015 je podstatne priaznivejšia, ako bola pred štyrmi rokmi. Vtedy malo mesto a jeho organizácie dlhy vo výške 259 mil. eur a k tomu 10 mil. eur nezaplatených faktúr. Za štyri roky sme dokázali výrazne znížiť dlhy mesta. Dokonca to priznáva aj sám Nesrovnal, pretože ako uviedol na tlačovke, pod jeho vedením začína Bratislava s dlhom 202 mil. eur a s 10 mil. eur nezaplatených faktúr. Skutočné číslo je ešte nižšie, pretože na žiadosť poslancov doplnil k rozpočtu prehľad dlhov a tam je uvedené, že je to k 31.12.2014 ešte o 14 mil. eur menej, čiže 188 mil. eur. Kedy uviedol pravdu, to teraz neriešim, lebo ako sa za tri mesiace ukázalo, s tým má občas problémy.

Bratislava bude mať o 70 miliónov eur príjmov viac

Druhým dôvodom, prečo je situácia pre Bratislavu priaznivejšia, je fakt, že vďaka dohode ZMOS-u a vlády SR sa zvýši podiel samosprávy na výnose dane z príjmov z fyzických osôb od roku 2015 o 1,5 percentuálneho bodu a od roku 2016 a o ďalších 1,5. Preložené do slovenčiny to znamená 10 mil. eur plus na výnose z daní pre hlavné mesto od roku 2015 (to je spolu za štyri roky 40 mil. eur) a od roku 2016 o ďalších 10 mil. eur (za toto funkčné obdobie spolu 30 mil. eur). Čiže novozvolený primátor a mestské zastupiteľstvo budú mať za 4 roky o 70 mil. eur viac, ako sme mali my za uplynulé štyri roky. Preto by sme mali veľmi pozorne sledovať, ako tieto peniaze použijú a čo z nich budú mať Bratislavčania.

Návrh rozpočtu sme pripravili v októbri 2014 tak, ako každý rok. Spočítali sme očakávané príjmy (vtedy sme ešte nevedeli, koľko peňazí prinesie zvýšenie percenta výnosu daní, tak sme boli veľmi konzervatívni) a spočítali sme požadované výdavky, ktoré tak ako každý rok prevyšovali príjmy zhruba o 22 mil. eur. Primátor Nesrovnal hovorí, že to ja som mu nechal 22 miliónovú sekeru, ale už zabudol, že s takýmto predbežným návrhom rozpočtu sme chodili každý rok do finančnej komisie, aby poslanci videli, aká je situácia zložitá. Poslanec Nesrovnal to každoročne vyriešil veľmi jednoducho, odmietol o takom rozpočte rokovať a komisia na jeho návrh prijala uznesenie, že nech predloží primátor vyrovnaný rozpočet, ako mu to ukladá zákon. To sme aj urobili, hľadali sme dodatočné príjmy a krátili sme výdavky, čo sú vážne politické rozhodnutia. Na rok 2015 sme tiež navrhli, ako by sa zo schodkového mohol stať vyrovnaný rozpočet, ale bolo nám jasné, že politické rozhodnutia, ako to urobiť, musí prijať novozvolený primátor a novozvolené mestské zastupiteľstvo.

Návrh rozpočtu nevideli ani viceprimátori

Primátorovi to trvalo 2,5 mesiaca, kým 26.2.2015 predložil poslancom svoj návrh rozpočtu. Neviem, kto na ňom pracoval, ale námestníci primátora to určite neboli, aj tí ho videli koncom februára prvý krát. To dokazuje aj fakt, že námestník Kolek, inak v minulosti tiež člen finančnej komisie, mal k nemu teraz na komisii veľké množstvo otázok a pripomienok. Bol to práve pán poslanec Kolek, ktorý spolu s poslancom Nesrovnalom v minulosti žiadali, aby návrh rozpočtu obsahoval detailný prehľad o dlhovej službe a ako sa dlhy mesta zmenia po prijatí rozpočtu, žiadali prehľad o neuhradených faktúrach, prehľad o jednotlivých účtoch mesta, ako aj detailné zdôvodnenia navrhovaných výdavkov. Nič z toho sa v návrhu rozpočtu na rok 2015 od primátora Nesrovnala neobjavilo.

Keby som takýto návrh rozpočtu predložil ja, poslanec Nesrovnal by zaňho určite nehlasoval. 

Treba objektívne povedať, že rok 2015 je rozpočtovo zložitý v tom, že mesto realizuje európske projekty, ktoré si vyžadujú spoluúčasť mesta, ako je dokončenie Starého mosta, platba za nákup nových trolejbusov a električiek. To sú peniaze, ktoré sú nad rámec každoročného chodu mesta, ale mesto na ne musí dať zo svojich obvyklých príjmov, lebo iné nemá. Toto sa v rozpočte nedočítate, namiesto toho hovorí primátor Nesrovnal, že mestu hrozí finančný kolaps a jeho rozpočet tomu zabráni. Poplašnú správu o finančnom kolapse mesta šíril celé minulé štyri roky, ale nikdy k nemu neprišlo. Ako zlepší stav mesta tento jeho rozpočet, to, bohužiaľ, doteraz nevysvetlil. Ani to, prečo tak masívne navrhol krátiť peniaze na MHD, na cyklotrasy, na kamerový systém, na kultúru a mnohé ďalšie položky.

Na MHD má ísť menej peňazí

Pri MHD sa asi najlepšie ukazuje, že primátor tomu nerozumie. On totiž hovorí, že na dopravný podnik dáva peňazí viac. Na prvý pohľad to naozaj tak vyzerá, lebo v roku 2014 dostal dopravný podnik od mesta celkove 65,6 mil. eur a na rok 2015 navrhuje primátor sumu 69,5 mil. eur. Ak ale tieto sumy rozdelíme na bežné a kapitálové výdavky, tak zistíme, že v roku 2014 dostal podnik na kapitálové výdavky 4,6 mil. eur a v roku 2015 sa mu navrhuje 10,6 mil. eur, lebo podnik musí zaplatiť spoluúčasť na nové trolejbusy a autobusy vo výške 8,4 mil. eur, zvyšok je splátka autobusov ešte z čias riaditeľa Zahradníka. Na bežné výdavky, z ktorých sa platí denný chod podniku (mzdy vodičov, nafta do autobusov, oprava a údržba, čistota v spojoch a pod.) dostal podnik v roku 2014 od mesta 61 mil. eur a teraz mu navrhuje primátor 58,8 mil. eur. Čiže o 2,2 milióna menej. Pritom chce, aby podnik jazdil toľko isto výkonov ako minulý rok, čo je v rozpore so zmluvou o výkonoch vo verejnom záujme, ktorá hovorí, že ak si mesto objedná u podniku výkony, tak musí zaplatiť ekonomicky oprávnené náklady, ktoré presne stanovuje zmluva schválená v mestskom zastupiteľstve v januári 2014. Inými slovami, buď chce primátor škrtať linky, alebo predlžovať intervaly spojov alebo znižovať platy vodičov v dopravnom podniku. Toto je jeden z dôvodov, prečo chcú poslanci opravovať primátorov návrh rozpočtu.

Takých dôvodov je v ňom omnoho viac, a to je krátenie prostriedkov na cyklotrasy, zníženie príspevku na centrum pre ľudí bez domova, nula na nákup nových kamier, krátenie prostriedkov na kultúru, na šport, cestovný ruch, ktoré primátor nezdôvodňuje, len trvá na tom, aby ich poslanci schválili. Preto sa poslanci rozhodli, že primátorov návrh rozpočtu opravia, lebo inak by zaň nemohli hlasovať.

Ak teda rozpočet na mimoriadnom zastupiteľstve bude schválený, nebude to vďaka primátorovi Nesrovnalovi, ale napriek tomu, čo pre schválenie rozpočtu na rok 2015 (ne)urobil. Lebo za jeho vlastný návrh by ani poslanec Nesrovnal nehlasoval.

(Autor bol v období 2010 – 2014 primátorom Bratislavy)

Zdroj: http://milanftacnik.blog.sme.sk/

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Komentáre

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#1
Peter Zajac-Vanka
09. apríl 2015, 09:44

Ako sa hovorí, "nelajknem" tento článok, pretože si mal byť exprimátor vedomý ešte počas svojej pôsobnosti vo funkcii, čo môže spôsobiť ak nebude dostatočne rázny a "o hlavu" neprevýši opozíciu. Neprevýšil. Nepresvedčil. Nesrovnal nebol volený väčšinou Bratislavčanov, ale ani Ftáčnik. Žiaľ. "Muž na radnici" jednoducho v Bratislave chýbal a chýba. "Jen je nechte, ať se sami znemožní", povedal kedysi majster Jan Werich - a tá doba už beží...

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#2
Peter Zajac-Vanka
10. apríl 2015, 12:07

Inak, Milan, to neznamená, že nie je nutné primátora Nesrovnala kritizovať. Ba naopak, treba usvedčiť, argumentovať, odvolať - a vyvolať nové primátorské voľby. Ak to vedia občania na dedinkách s neschopnými starostami obce, azda to bude vedieť i bratislavská verejnosť. To pošmyknutie s financovaním verejnej dopravy MHD v Bratislave mohlo byť osudové...a asi budú aj iné....

Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama