Marek Hrubec a František Škvrnda predstavia knihu Bernarda Sutora Od spravodlivej vojny k spravodlivému mieru?

utorok, 12. máj 2015 - 15:30

sutor.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984