Prezentácia knihy Andrewa Farlowa Kolaps a jeho dôsledky

streda, 20. máj 2015 - 17:00

kns_asa_fss_sss.jpg

P O Z V Á N K A
na prezentáciu

knihy Vydavateľstva
Spolku slovenských spisovateľov

z edície Pohľady za horizont

od Andrewa Farlowa -
Kolaps  a jeho dôsledky

 

knihu uvedie ekonóm
Marián Vittkovič

Podujatie sa uskutoční 20. mája 2015 (streda)
17.00 na Gunduličovej ul. 12 v Bratislave

www.noveslovo.sk

 

a.farlow.kolaps_a_jeho_dosledky.jpgAndrew Farlow:  Kolaps a jeho dôsledky

V rokoch 2007 a 2008 svet zažíval finančný a ekonomický kolaps. Táto kniha odhaľuje jeho príčiny vrátane čoraz väčšej globálnej ekonomickej nerovnováhy, rozmach vo využívaní nových finančných nástrojov, nesprávneho riadenia rizík i úloh, ktoré pri kolapse zohrali bývanie a zadlžovanie. Odkrýva dôkazy o tom, že keď ku kolapsu došlo, nebolo vo svete všetko v poriadku a že mnohí politici a finanční lídri hroziace nebezpečenstvá ignorovali. Autor, uznávaný odborník v oblasti ekonómie na fakulte Oriel College Oxfordskej univerzity, popisuje kľúčové udalosti kolapsu a vysvetľuje hlavné mechanizmy, ktoré prispeli k jeho urýchleniu. Záchranné nástroje zo strany bánk podrobuje bližšiemu ekonomickému rozboru, pričom osobitnú pozornosť venuje skrytým spôsobom ich fungovania a objasňuje, kto v skutočnosti znáša príslušné náklady a v akej miere dochádza k vzniku nových rizík. Hodnovernosť argumentov uvedených v knihe sa zvyšuje aj vďaka tomu, že autorovi sa podarilo identifikovať kľúčové faktory kolapsu a upriamiť na ne pozornosť verejnosti ešte pred jeho vypuknutím. Na margo tejto knihy Charles Goodhart, emeritný profesor na Londýnskej škole ekonómie, odbor bankovníctvo a financie, poznamenal: „Andrew Farlow napísal doteraz najzaujímavejšiu knihu o finančnom kolapse (respektíve v období pred ním, počas neho a po ňom), v ktorej sa pod rúškom živého rozprávania o odhalených ľudských slabostiach skrýva úctyhodné úsilie (dvadsaťdvastranová bibliografie obsahujúca autorove prednášky). Keby som mal odporučiť zvedavému laickému čitateľovi jednu jedinú knihu o tom, čo sa vlastne udialo, bolo by to práve toto dielo.“

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov,
edícia Pohľady za horizont, 488 strán, cena 14,90 €

                      

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984