Inštitút ASA, Klub Nového slova - Ing. Marek Schmögner, MSc.: Ako (ne)fungujú veľké peniaze?

utorok, 16. jún 2015 - 16:30


asa_kns.jpg

Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova
Vás pozývajú na seminár na tému:

Ako (ne)fungujú veľké peniaze?

 

Podujatie sa uskutoční:
dňa 16. júna 2015 (utorok) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA  (I. poschodie))
Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave
 

Program:
1/ Otvorenie a úvodné slovo                  zástupca Inštitútu ASA
2/ Hlavné vystúpenie                              Ing. Marek Schmögner, MSc.
3/ Diskusia                                              pozvaní hostia  
4/ Záver                                                  zástupca Inštitútu ASA

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984