Stretnutie a beseda pri príležtosti vydania knihy Ľuboša Juríka Alexander Dubček. Rok dlhší ako storočie

utorok, 1. december 2015 - 17:00

      ms_logo.jpg                       
                                           Matica slovenská, Dom Matice slovenskej Bratislava                                            
si Vás dovoľujú pozvať na stretnutie a besedu s významnými osobnosťami Slovenska

Doc. PhDr. Ivan Laluha, CSc., Ing. Milan Dubček, PhDr. Ľuboš Jurík 
pri príležitosti vydania knihy spisovateľa a novinára Ľuboša Juríka   
           

        Rok dlhší ako storočie                      


dňa 1. decembra 2015  o 17.00 hod.  
v priestoroch Jozefínskej knižnice Matice slovenskej  na  Grösslingovej  23 v Bratislave    

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984