Reklama
Reklama

Pietny akt pri hrobe hrdinu SNP Mirka Nešpora

pondelok, 14. december 2015 - 10:30

 

SLOVENSKÝ  ZVÄZ  PROTIFAŚISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
O b l a s t n ý  v ý b o r Bratislava

P O Z V Á N K A

na stretnutie pri hrobe hrdinu SNP Mirka Nešpora

dňa 14. 12. 2015 o 10,30 hod.
na cintoríne v Slávičom údolí

 

Program: Pietny akt položenie kytice
               Príhovor
               Ukončenie


     Ďakujeme za Vašu účasť.

      Katarína Frišová                                PhDr. Martin Krno                
      tajomníčka Oblastného výboru           predseda Oblastného výboru           
      SZPB Bratislava                                 SZPB Bratislava

 

Tyzdenne zobrazenia: 
7
Mesacne zobrazenia: 
34