Spomienkové stretnutie pri príležitosti 72. výročia podpísania Vianočnej dohody

streda, 23. december 2015 - 10:00

 

Oblastný výbor SLOVENSKÉHO ZVÄZU
PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV
a ÚSTAV POLITICKÝCH VIED SAV v Bratislave

P o z v á n k a

Pri príležitosti 72. výročia  prijatia Vianočnej dohody, zásadného historického dokumentu uzavretého predstaviteľmi protifašistického hnutia na Slovensku v decembri 1943, na základe ktorej vznikla ilegálna Slovenská národná rada a pripravovalo sa P o v s t a v n i e

Vás pozývajú

Oblastný výbor SZPB v Bratislave a Ústav politických vied SAV v Bratislave

na spomienkové stretnutie dňa 23. decembra 2015 (streda) o 10,00
pred budovou na Gajovej ulici 11 v Bratislave

(v blízkosti  Modrého kostolíka)

 

Program: Privítanie účastníkov
                Položenie kytice k pamätnej tabuli
                Príhovory

               

                       

 

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984