František Škvrnda: Kyjev dva roky po prevrate

štvrtok, 25. február 2016 - 16:30

asa_kns_2.jpg
Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova
Vás  POZÝVA  na prednášku spojenú s diskusiou na tému:

„Kyjev dva roky po prevrate“
 

Podujatie sa uskutoční:
dňa 25. februára 2016 (štvrtok) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA  (I. poschodie)
Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

Program:
1/ Otvorenie a úvodné slovo:           zástupca Inštitútu ASA
2/ S referátom vystúpi:                     doc. PhDr. FRANTIŠEK ŠKVRNDA, CSc.
3/ Diskusia                                        pozvaní hostia     
4/ Záver                                           zástupca Inštitútu ASA

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984