Prednáška Milana Šikulu:„Globálne a integračné faktory predefinície funkcie štátu“

štvrtok, 10. marec 2016 - 16:30

asa_kns_2.jpg

P O Z V Á N K A
na prednášku spojenú s diskusiou na tému:

„Globálne a integračné faktory predefinície funkcie štátu“
 

Dr.h.c. prof. Ing. Milan Šikula, Dr.Sc., Ekonomický ústav SAV


Podujatie sa uskutoční:
dňa 10. marca 2016 (štvrtok) o 16:30 hod.

v priestoroch Inštitútu ASA (I. poschodie),
 Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984