Telemost Praha – Bratislava: Ekonomika záchranného člunu a co dál. Prednáška Ing. Václav Novotný, CSc., koreferát doc. PhDr. Ladislav Hohoš.

streda, 30. marec 2016 - 12:00

telemost_1.jpg

telemost_2b.jpg

telemost_3a.jpg
 

Namiesto anotácie:
http://www.noveslovo.sk/c/NONRAST_ako_nova_politicka_ekonomia

Témou prednášky je hľadanie novej ekonomickej paradigmy. Exponenciálny rast je trvale neudržateľný, recepty na ekologickú alebo dokonca etickú trhovú ekonomiku môžu mať parciálne efekty, ale nie sú riešením. Faktom je, že opatrenia, ktoré v minulosti zabrali, dnes nefungujú (keynesiánstvo a monetarizmus), pretože systém nefunguje – menia sa jeho parametre. Navyše nastupuje štvrtá technologická revolúcia. V Davose  2015 to vyvolalo zdesenie vládnucej finančnej oligarchie, pretože znamená neriešiteľnú nezamestnanosť, ako aj zánik strednej triedy. Budem sa snažiť prezentovať alternatívu degrowth alebo non-rast, ktorá by mohla byť východiskom (link v pozvánke). O týchto otázkach nejaký čas v rámci Občanské futurologické společnosti diskutujeme s Václavom Novotným, ktorý tendenciu zmeny charakterizoval  s určitou nadsádzkou nasledovne: směřujeme k politické ekonomii přeźití – „ekonomika záchranného člunu“ –  všichni vědí, že se musí uskromnit a veslovat, jinak nepřežijí. Takto vznikol názov našej prednášky.

Ladislav Hohoš

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984