Jozef Banáš v Klube Nového slova: Bhután – najšťastnejšia krajina na svete

štvrtok, 14. apríl 2016 - 16:30

banas_1.jpg

 

velkanocjb.jpg
Podujatie sa uskutoční dňa 14. apríla 2016 (štvrtok)
o 16:30 hod. v priestoroch Inštitútu ASA
Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984