Klub Nového slova - Ľudmila Benkovičová: Kľukaté cesty slovenskej štatistiky

štvrtok, 24. január 2013 - 16:30

foto Klub, ASA, PUSAV, UK.JPG

Vás pozývajú
na besedu
 

s PhDr. Ľudmilou Benkovičovou, CSc.,
predsedníčkou Štatistického úradu SR

Kľukaté cesty slovenskej štatistiky

24. januára 2013 (štvrtok)

16.30 hod.

Univerzitná knižnica v Bratislave, seminárna miestnosť, Klariská 5.

 

www.noveslovo.sk     www.inst-asa.sk      www.upv.sav.sk                                   

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984