Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

JAROSLAV BRABEC

Odvaha ako taká neexistuje, odvaha je vlastne len profesionálna dôslednosť.