Michael Hauser: Za hranicami postmodernizmu. Prednáška a beseda ku knihe „Podzim postmodernismu“.

streda, 8. február 2017 - 16:30


kns_asa-_.jpg
Klub Nového slova s Inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy), 
Futurologickou spoločnosťou na Slovensku
a v spolupráci s Ústavom politických vied SAV

pozývajú na prednášku a besedu ku knihe

Podzim postmodernismu

s Michaelom Hauserom


na tému

Za hranicami postmodernizmu
 

Moderuje Ladislav Hohoš

Podujatie sa uskutoční:

dňa 8. februára 2017 (streda) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA
)Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984