Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Prednáška a beseda s českým ekonómom Zbyňkom Fialom – Budúcnosť v Európe: v eurozóne alebo bez nej?

utorok, 4. apríl 2017 - 16:30

  kns_asa_upv_fss.jpg

Klub Nového slova. Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)
v spolupráci s Ústavom politických vied SAV

a Futurologickou spoločnosťou Slovenska

Vás  pozýva na prednášku a besedu s ekonómom

Zbyňkom Fialom

 

Budúcnosť v Európe: v eurozóne alebo bez nej?
 

Moderuje LADISLAV HOHOŠ
 

Podujatie sa uskutoční: dňa 4. apríla 2017 (utorok) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA,Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

www.noveslovo.sk

Články hosťa podujatia na Slove: ZBYNĚK FIALA 

Tyzdenne zobrazenia: 
5
Mesacne zobrazenia: 
37