Pavol Mešťan, prednáška spojená s diskusiou: Fašizmus a nacizmus včera a dnes

štvrtok, 20. apríl 2017 - 16:30
asa_kns_2.jpg


P O Z V Á N K A

Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova

Vás pozývajú na prednášku spojenú s diskusiou na tému:

Fašizmus a nacizmus včera a dnes
 

Program 1/ Úvodné slovo zástupca Inštitútu ASA
2/ Hlavné vystúpenie prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.,
riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislav
3/ Diskusia
 

Podujatie sa uskutoční:
dňa 20. apríla 2017 (štvrtok)o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA  (I. poschodie)
Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984