Beseda na tému Učiace sa Slovensko – kam smeruje naše školstvo? Hostka: Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR

štvrtok, 11. máj 2017 - 16:30

kns_asa_upv_fss.jpg
 

Klub Nového slova, Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)
v spolupráci s Ústavom politických vied SAV

a Futurologickou spoločnosťou Slovenska

Vás  pozývajú na besedu

so štátnou tajomníčkou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Oľgou Nachtmannovou
 

na tému

Učiace sa Slovensko - kam smeruje naše školstvo?

 

Podujatie sa uskutoční: dňa 11. mája 2017 (štvrtok) o 16:30 hod.
v priestoroch Inštitútu ASA Gunduličova ulica č. 12 v Bratislave

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984