Spomienkové stretnutie pri hrobe Vavra Šrobára na Ondrejskom cintoríne v Bratislave

streda, 9. august 2017 - 16:30

 

Miestny odbor Matice slovenskej v Petržalke
pravidelne pripomína pripojenie Petržalky k Česko-Slovensku v auguste 1919

a významný zástoj Vavra Šrobára v tomto procese.

Tento rok uplynie 150 rokov od narodenia Vavra Šrobára (9. augusta 1867).
Vavro Šrobár je aj významná osobnosť aj Matice slovenskej.
Jeho zásluhou došlo k oživeniu Matice slovenskej v roku 1919
a pôsobil ako jej predseda 32 rokov (1919 – 1950)


srobar_nahrobok.jpg

Miestny odbor MS v Petržalke pozýva pri tejto príležitosti
na spomienkové stretnutie pri hrobe Vavra Šrobára
v Bratislave na Ondrejskom cintoríne,

ktoré sa uskutoční v stredu 9. augusta 2017 o 16:30.

Za MOMS Petržalka
Jozef Schwarz

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984