Letná čitáreň U červeného raka: Tomáš Černák, Martin Mocko: Husák v odboji a SNP 1938 - 1945

utorok, 8. august 2017 - 18:00


Účinkujú: autori – historici Tomáš Černák a Martin Mocko, moderátor Dado Nagy.

Hlavným partnerom projektu Čítajme slovenskú literatúru je Fond na podporu umenia.

Organizuje Mestská knižnica v Bratislave Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26.


tomas-cernak-martin-mocko-husak-v-odboji-a-snp-1938-1944-nestandard1.jpgSlovenské národné povstanie vynieslo mladého právnika Gustáva Husáka prvýkrát do sfér vysokej politiky, v ktorej sa s prestávkami udržal až do decembra 1989. Jeho životné osudy v rokoch 1939 –1945 i cesta k organizácii Povstania boli plné zvratov či splnených i nenaplnených ambícii. Kniha Husák v odboji a SNP 1938 – 1945 je príbehom ambiciózneho advokátskeho koncipienta, ktorý sa v rokoch druhej svetovej vojny musel vyrovnávať s nástrahami ilegálnej činnosti a nepochopením vo vlastných radoch, čo viedlo až k jeho dočasnému rozchodu s komunistickým odbojom. Husákov profesijný rast i kontakty s predstaviteľmi vládnuceho režimu a návrat k ilegálnej činnosti vyvrcholili prípravami Povstania. Stal sa jednou kľúčových postáv SNP, čo mu prinieslo pozornosť i rešpekt predstaviteľov zahraničného odboja a po skončení vojny vysoké štátne a stranícke funkcie. Po potlačení Povstania odchádza do hôr Nízkych Tatier, kde takmer prišiel o život a len s veľkou dávkou šťastia sa dostal do kontaktu s Červenou armádou.
Marenčin PT, 2016

Martin Mocko (1986, Myjava) venuje sa komunistickej ilegalite počas druhej svetovej vojny a osobnosti Gustáva Husáka. Študoval archívne fondy v Česku a na Slovensku, zúčastnil sa viacerých odborných konferencií. K danej problematike publikoval sériu vedeckých štúdií a článkov.

PhDr. Tomáš Černák, PhD. (1984, Bratislava), vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história. Interné doktorandské štúdium absolvoval na Historickom ústave SAV v roku 2014 obhajobou dizertačnej práce Počiatky komunistického režimu na Slovensku – formovanie mechanizmu moci, ktorá sa venovala politickému vývoju na Slovensku po februári 1948. Je autorom monografie Husák – mladé roky Gustáva Husáka 1913 – 1939.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984