Prezentácia knihy Juraja Purgata Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1949

štvrtok, 26. apríl 2018 - 16:30

kns_asa_upv.jpg

Klub Nového slova, Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)
v spolupráci s Ústavom politických vied SAV

Vás  pozývajú na besedu

s Jurajom Purgatom

na tému

Výmena obyvateľstva medzi Československom  a Maďarskom v rokoch 1946 - 1949

ako súčasť povojnovej obnovy demokratickej československej štátnosti

(Od Košíc po Štrbské Pleso)

 

 Moderuje Jozef Schwarz

 

26. apríla 2018 (štvrtok) o 16:30 hod.

na Gunduličovej ul. v Bratislave

 

www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984