Spomienkové podujatie a výstava Súžitie a hodnoty dvoch národov a kultúr venované 100. výročiu vzniku Československa

štvrtok, 25. október 2018 - 15:00

sto1.jpg


sto2.jpg

sto3.jpg
 

Program slávnostného kultúrnospoločenského a protokolárneho podujatia
k 100. výročiu vzniku Československa

 

1/ Expozé, privítanie

2/ Spev – hymny Slovenskej a Českej republiky – člen Opery Slovenského národného divadla
     Ivan Ožvát

3/ Martinská deklarácia, časť – Jozef Šimonovič

4/ Česi a Slováci – zápas o slobodu národnú a štátnu, hodnoty súžitia a kultúry oboch
      národov – prof., PhDr. Jozef Leikert, PhD., predseda Klubu umelcov, spisovateľov
      a historikov pri ÚR Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

5/ Michal Vilec: Romanca – Peter Michalica

6/ Miloš Jirka: Studny domova – Jozef Šimonovič

7/ Miroslav Válek: Slovo, 1. časť /Kde je tá krásna zem, kde domov můj .../ - Eva Mária
     Chalupová

8/ Dávne sny Matice slovenskej – vznik a kultúrne tradície povojnového Československa – JUDr. Marián Gešper,  predseda Matice slovenskej

9/ Ilija Zeljenka: Poéma /k poézii M. Rúfusa/ - Peter Michalica

10/ Materinská moja reč, národná pieseň – Ivan Ožvát, člen Opery SND

11/ Miroslav Válek: Slovo, 2. časť /Raz v temnej noci .../ - Eva Mária Chalupová

12/ Milan Rúfus: Výber z diela – Ján Šimonovič

13/ Miroslav Válek: Robinson /záver/ - Eva Mária Chalupová

14/ Odovzdávanie Ceny predsedu Matice slovenskej

15/ Odovzdávanie ocenení Klubu Nového slova – príhovor, Jozef Lysý – predseda Klubu NS

16/ Príležitostné ocenenia predsedu Národnej rady SR p. Andreja Danka

17/ Kto za pravdu horí, hymnická pieseň – Ivan Ožvát, člen Opery SND

18/ prehliadka výstavy Súžitie a hodnoty dvoch národov a kultúr – PhDr. Ladislav Skrak,
        predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov

19/ pohostenie, slávnostný prípitok

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984