Reklama
Reklama

Poézia tvárou k životu

Nová zbierka Milana Abelovského
Počet zobrazení: 2780

Básnici nie sú o nič odlišnejší od ľudí ktorí poéziu nepíšu. No sú iní v tom, že hľadajú spojenia s vlastným vnútorným hlasom, ktorý im dovoľuje pretlmočiť všetko čo vedia a cítia o sebe a o čase v ktorom žijú. 

abelovsky_osnova.jpgAj básnik Milan Abelovský /ročník 1977/ po doteraz vydaných básnických zbierkach „Chvíľa zblíženia“, „Jaspis a karneol“, „Zľutovnica“ a „Čerešne v hanebnej ulici“ nám predkladá nový poetický opus Biela osnova (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, máj 2019).

Jeho doteraz vydané knižky charakterizuje emocionálna racionalita. Básnik si nikdy nepotrpel na „vyprázdnenosť výrazu“ či konvenčnosť. Doteraz nás dokázal presvedčiť, že vnútorná katarzia je pre neho najpodstatnejšia tak, ako je i v ľudskom snažení najpodstatnejšie prekonávať to, čo je stagnujúce a strnulé.

Básnik zbierku rozdelil na dva tematické celky. Prvú časť  nazval „Pokolenie snehu“ a druhú „Krikľavé spovednice“.

Mnohí básnici sa od svojho domova a diania v ňom nedokážu vzdialiť. Domov je pre nich mágia i alchýmia. Ako je to s domovom a spomienkami naň v prípade básnikovho poetického videnia? Navonok akoby sa zaujímal o všetko, čo je v dosahu jeho vnímania. Naznačuje to vo veršoch / Celé generácie dupocú v izbách na podlaží./ /Rodina tu mohla prežiť nálety, najprv nepriateľské / / neskôr spojenecké, čiže bratské, neplánované,/  / teda omylom na vyhladenie svojich. / Básne Kalinovo, Kalište a aj niektoré iné novým pohľadom zaznamenávajú „silu premôcť pýr“ a zdôrazniť bezprostredný vzťah k vnímanej skutočnosti.

Prvá časť zbierky je postavená na príbehoch a sociálnych aspektoch, ktoré sa básnika bytostne dotýkajú.

Aj to dáva čitateľovi možnosť, aby videl detailnejšie priamočiarosť, ktorou básnik odkrýva príjemné a nepríjemné stránky toho, čo prežil a prežíva. /Zastal som na pol cesty k pochopeniu svojej doby/. Dozvedáme sa z jeho výpovede. Sami si pri tom kladieme otázku . Aká je doba, v ktorej žijeme? Rýchle životné tempo sa týka i vzťahov, v ktorých prevláda dravosť, ale i časová tieseň či chaos. Básnik vie spojiť prírodné motívy s pocitovosťou oživiť ich originálnou obraznosťou a dotvoriť tak bez samoúčelnosti ustálený tvar básne. Je to nóvum v jeho výpovedi. /Kým sme spali klesla obloha / iba hodvábny  maják bielej  ožaruje obzor/   / nečujne kráčaš znameniami zániku /  / na ceste komín, chladiarenská veža, dym / iba vločky nič viac / / keby nebolo zeme / kam by padali ? / Alebo /Urobíš krok zlým smerom / a pole sa prevrhne / V poézii Milana Abelovského sa dá nájsť veľa  objavného, a neokukaného. Pacifistické postoje prevládajú najmä v druhom oddiele básnickej zbierky – „Krikľavé spovednice“. Naznačuje ich v básňach: V zimnej noci, Mucha, Vojenčina, Kasárne.

Aj preto môžeme pokojne o novej básnickej zbierka „Biela osnova“ povedať, že nestojí chrbtom k životu a realite a dokáže nám sprostredkovať po ľudskej , ale i umeleckej línii neopakovateľný zážitok.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama