Diskusia s Igorom A. Leščeňom, veľvyslancom Bieloruskej republiky v SR

štvrtok, 3. október 2019 - 16:30

kns_belarus.jpg

P O Z V Á N K A

 

Klub Nového slova,

Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy)

v spolupráci

s Ústavom politických vied SAV

a Veľvyslanectvom Bieloruskej republiky v Slovenskej republike v Bratislave

 

Vás pozývajú  na diskusiu

 

s J. E. Igorom Aleksandrovičom  L e š č e ň o m 


 (Игорь Александрович ЛЕЩЕНЯ)

mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Bieloruskej republiky v SR

sr_belarus.jpg
 

na tému:

 

Vzťahy medzi Bieloruskom a Slovenskom

(včera, dnes i zajtra)

                    

Podujatie sa uskutoční 3. októbra 2019 (štvrtok)16:30

v priestoroch Inštitútu ASA na Gunduličovej ul. č. 12 v Bratislave

 

Archív doterajších podujatí Klubu Nového slova je na: www.noveslovo.sk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984